Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12 năm 2019

Thứ hai - 23/12/2019 04:43

Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12 năm 2019

DIC - Trong tuần qua tỉnh Điện Biên đã diễn ra nhiều hoạt động quan trọng và nổi bật về các lĩnh vực như: Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Y tế, Giáo dục, An ninh và Pháp luật.
1. Chính trị - Kinh tế BĐBP(17/12): 62 thí sinh thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức hạng II http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/174591/62-thi-sinh-thi-nang-ngach-cong-chuc-va-xet-thang-hang-vien-chuc-hang-ii xem chi tiết >>> Ngày 17/12, tại Trường Chính trị tỉnh đã diễn ra kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức hạng II cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019. Dự buổi lễ có đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. BĐBP(17/12): Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/174592/trien-khai-chuyen-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2020 xem chi tiết >>> Sáng ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chuyên đề học tập, nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 - “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Chủ trì tại điểm cầu Điện Biên có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. GD&ĐT(17/12): Thành phố Điện Biên – tỉnh Điện Biên: Công trình chục tỷ hỏng, ông giám đốc nghi ngờ https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/thanh-pho-dien-bien-tinh-dien-bien-cong-trinh-chuc-ty-hong-ong-giam-doc-nghi-ngo-4053320-b.html xem chi tiết >>> Công trình đầu tư xấp xỉ 15 tỷ đồng, vừa đưa vào sử dụng được 2 năm song đã xuống cấp trầm trọng. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên chưa biết nguyên nhân(?), không khẳng định chất lượng công trình. Các ban bệ đã phê duyệt công trình này rất “ngắn gọn”. VPUB(18/12): Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2019-12-18/VPUB--Doan-Kinh-te--Quoc-phong-379-gap-mat-nhan-kyt2kb5e.aspx xem chi tiết >>> Sáng 18/12, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 long trọng tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. BĐBP(19/12): Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/174669/tong-ket-15-nam-thuc-hien-chi-thi-32-cttw xem chi tiết >>> Ngày 19/12, Ban chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 32-CT/TW tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. BĐBP(19/12): Đóng điện công trình Cấp điện cho các điểm bản thuộc Đề án 79 http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/174672/dong-dien-cong-trinh-cap-dien-cho-cac-diem-ban-thuoc-de-an-79 xem chi tiết >>> Ngày 19/12, tại xã Chung Chải (huyện Mường Nhé), Công ty Điện lực Điện Biên phối hợp với UBND huyện Mường Nhé tổ chức lễ đóng điện công trình Cấp điện cho các điểm bản thuộc Đề án 79 trên địa bàn 5 xã: Sín Thầu, Chung Chải, Mường Nhé, Mường Toong, Pá Mỳ. BĐBP(19/12): Đoàn Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc tại Điện Biên http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2019-12-19/VPUB--Doan-Thanh-tra-Bo-Nong-nghiep-va-Phat-trien-5v13di.aspx xem chi tiết >>> Ngày 19/12, tại TP. Ðiện Biên Phủ đã diễn ra cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Phoong Sa Ly và Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào) với đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên và tỉnh Sơn La (Việt Nam). BĐBP(20/12): Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên và Sơn La hội đàm với Bộ CHQS tỉnh Phoong Sa Ly và Luông Pha Băng (CHDCND Lào) http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/doi-ngoai/174674/bo-doi-bien-phong-tinh-%C3%B0ien-bien-va-son-la-hoi-dam-voi-bo-chqs-tinh-phoong-sa-ly-va-luong-pha-bang-chdcnd-lao xem chi tiết >>> Ngày 19/12, Ban chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 32-CT/TW tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. BĐBP(19/12): Nắm vững nội dung, yêu cầu thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp(*) http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/174704/nam-vung-noi-dung-yeu-cau-thuc-hien-cong-tac-chuan-bi-va-to-chuc-dai-hoi-dang-cac-cap xem chi tiết >>> Ngày 20/12, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã phát biểu khai mạc và quán triệt những nội dung cơ bản trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Báo Điện Biên Phủ điện tử trích giới thiệu bài quán triệt tại Hội nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. BĐBP(20/12): Hỗ trợ các địa phương trong quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, lợi thế đến các đối tác http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/174705/ho-tro-cac-dia-phuong-trong-quang-ba-gioi-thieu-hinh-anh-tiem-nang-loi-the-den-cac-doi-tac xem chi tiết >>> Đó là ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị Giao ban công tác ngoại vụ các tỉnh biên giới phía Bắc và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 diễn ra sáng nay (20/12), tại Điện Biên, do Cụm thi đua số 1 - Bộ Ngoại giao tổ chức. BĐBP(20/12): Tiếp tục kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động các hội đồng tư vấn http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/174716/tiep-tuc-kien-toan-to-chuc-va-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cac-hoi-dong-tu-van xem chi tiết >>> Ngày 20/12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội đồng tư vấn, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Điểm cầu Điện Biên do đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì. BĐBP(20/12): Bưu điện tỉnh: Tổng doanh thu hơn 128 tỷ đồng http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/174703/buu-dien-tinh-tong-doanh-thu-hon-128-ty-dong xem chi tiết >>> Ngày 20/12, Bưu điện tỉnh tổ chức chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Ông Trần Đức Thích, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam dự hội nghị. BĐBP(21/12): Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn chúc mừng LLVT tỉnh nhân Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/174721/bi-thu-tinh-uy-tran-van-son-chuc-mung-llvt-tinh-nhan-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam xem chi tiết >>> Sáng nay (21/12), thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019). Cùng đi có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. VPUB(23/12): Điện Biên thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2019-12-23/VPUB--Dien-Bien-thanh-lap-Trung-tam-Xuc-tien-dau-tkirtzx.aspx xem chi tiết >>> Sáng 21/12, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố Quyết định số 1174/QĐ-UBND về việc Giải thể Ban quản lý Dự án giảm nghèo tỉnh Điện Biên và thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh. Đồng chí Nguyễn Phi Sông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng cán bộ, công chức, viên chức người lao động cơ quan tham dự. 2. Văn hóa - Xã hội BĐBP(16/12):Chủ động đối phó với rét đậm, rét hại http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/174548/chu-dong-doi-pho-voi-ret-dam-ret-hai xem chi tiết >>> Ðợt rét đậm, rét hại xảy ra trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người dân. Ðể phòng, chống bệnh cho người dân và nhất là ở vùng sâu, vùng cao, ngành Y tế tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống rét cho người bệnh, đặc biệt là người già và trẻ em. ĐTV(16/12):Tặng 300 chiếc áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Mường Lay http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/201912/hiep-hoi-doanh-nghiep-tinh-dien-bien-tang-300-chiec-ao-am-cho-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan-tai-thi-xa-muong-lay-5661561/ xem chi tiết >>> Ngày 16/12, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức trao tặng 300 chiếc áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Mầm non và trường Tiểu học xã Lay Nưa thị xã Mường Lay. BĐBP(17/12):Xe đầu kéo rơi xuống vực, tài xế tử vong tại chỗ http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/174606/xe-dau-keo-roi-xuong-vuc-tai-xe-tu-vong-tai-cho xem chi tiết >>> Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 16/12, tại Km103, quốc lộ 279 (đoạn đèo Tây Trang) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong tại chỗ. BĐBP(18/12):Tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ trẻ theo mô hình gia đình thay thế http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/174635/tiep-tuc-thuc-hien-tot-viec-cham-soc-nuoi-duong-day-do-tre-theo-mo-hinh-gia-dinh-thay-the xem chi tiết >>> Đó là một trong những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Làng trẻ (17/12/2009 - 17/12/2019) diễn ra sáng nay (18/12). BĐBP(19/12):Thành lập Cơ quan thường trú Báo Quân đội nhân dân khu vực Tây Bắc http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/174673/thanh-lap-co-quan-thuong-tru-bao-quan-doi-nhan-dan-khu-vuc-tay-bac xem chi tiết >>> Chiều 19/12, tại thành phố Điện Biên Phủ, Báo Quân đội nhân dân tổ chức ra mắt Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc đặt tại tỉnh Điện Biên. Đây là sự kiện thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên địa bàn chiến lược vùng Tây Bắc nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng. BĐBP(21/12):Ra mắt Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Ban Quản lý di tích tỉnh http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/174725/ra-mat-trung-tam-van-hoa-dien-anh-va-ban-quan-ly-di-tich-tinh xem chi tiết >>> Ngày 21/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Ban Quản lý di tích tỉnh. BĐBP(22/12):Trao 100 suất quà cho người nghèo xã Phình Giàng http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/174726/trao-100-suat-qua-cho-nguoi-ngheo-xa-phinh-giang xem chi tiết >>> Ngày 22/12, từ sự kết nối của Chi đoàn Báo Điện Biên Phủ, đoàn từ thiện Hội thiện nguyện quận Long Biên (TP. Hà Nội), Hội Chữ thập đỏ Tổng công ty May 10, Trường Cao đẳng nghề Long Biên, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Điện Biên đã trao 100 suất quà gồm: Chăn, áo ấm, áo sơ mi, bột canh, bột nêm, giày dép, bánh kẹo với tổng giá trị 50 triệu đồng cho người nghèo xã Phình Giàng (huyện Điện Biên Đông). VPUB(23/12):Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chào đón năm mới 2020 http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2019-12-23/VPUB--To-chuc-cac-hoat-dong-van-hoa-the-thao-du-litdb0x9.aspx xem chi tiết >>> Nhân dịp chào đón năm mới 2020, trong 2 ngày (31/12/2019 - 1/1/2020), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Nghệ thuật và các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, du lịch chào đón năm mới 2020 với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương đất nước, con người Điện Biên nói riêng và Việt Nam nói chung. 3. An ninh - Pháp luật BĐBP(17/12): Xuất hiện tình trạng “ôm” vé xe ngày tết, bán lại với giá cao http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phap-luat/174595/dien-bien-xuat-hien-tinh-trang-%E2%80%9Com%E2%80%9D-ve-xe-ngay-tet-ban-lai-voi-gia-cao xem chi tiết >>> Nắm bắt nhu cầu về tết của sinh viên đại học và những người đi làm xa nhà, một số cá nhân đã “ôm” vé xe khách Hải Vân tuyến Hà Nội – Điện Biên số lượng lớn, sau đó bán lại với giá cao để kiếm lời. ĐTV(17/12):Clip Bắt giữ 2 đối tượng thu giữ 30 ngàn viên Ma túy tổng hợp http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/phap-luat/201912/bo-doi-bien-phong-tinh-dien-bien-clip-bat-giu-2-doi-tuong-thu-giu-30-ngan-vien-ma-tuy-tong-hop-5661675/ xem chi tiết >>> Thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án mang bí số ĐB1219, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Si Pa Phìn bắt quả tang hai đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới. BĐBP(20/12):Phối hợp song phương giữ gìn ANTT khu vực biên giới http://www.baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/Quoc-phong/174683/phoi-hop-song-phuong-giu-gin-antt-khu-vuc-bien-gioi xem chi tiết >>> Nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng công tác đối ngoại, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước CHDCND Lào và Trung Quốc. 4. Y tế - Giáo dục BĐBP (12/12):Bảo tồn phát huy giá trị lịch sử Đại thủy nông nậm rốm http://dienbientv.vn/truyen-hinh/chuyen-de/viec-tot-quanh-ta/201912/viec-tot-quanh-ta-bao-ton-phat-huy-gia-tri-lich-su-dai-thuy-nong-nam-rom-5661537/ xem chi tiết >>> Trân trọng quá khứ hào hùng, cùng hành động để nâng cao nhận thức của người dân và thế hệ trẻ hôm nay về công trình Đại thủy nông Nậm Rốm, từ đó có những việc làm thiết thực, cụ thể để bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa là việc làm mà 2 em học sinh Lê Văn Phúc và Nguyễn Nữ Ngọc Minh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đang thực hiện đề tài nghiên cứu. BĐBP(17/12):Sai phạm rõ ràng, sao chậm xử lý? http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/giao-duc/174577/bai-2-sai-pham-ro-rang-sao-cham-xu-ly xem chi tiết >>> Phát hiện sai phạm, Hội đồng kỷ luật Trường PTDTBT THCS Chung Chải; Hội đồng kỷ luật Phòng Giáo dục và Đào tạo đã họp và đưa ra các hình thức kỷ luật theo đúng quyền hạn. Sau đó, Phòng Nội vụ đã 3 lần tham mưu bằng văn bản cho UBND huyện Mường Nhé về việc xử lý viên chức vi phạm chuyên môn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, UBND huyện Mường Nhé chưa có ý kiến chỉ đạo hay một hành động cụ thể nào để xử lý sai phạm trong kỳ kiểm tra chất lượng học kỳ II, tại Trường PTDTBT THCS Chung Chải. VPUB(18/12):Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/2019-12-18/VPUB--Chu-dong-trien-khai-cac-hoat-dong-phong-chonq3ygjv.aspx xem chi tiết >>> Trong 11 tháng năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 6 vụ dịch với 349 ca mắc, trong đó: 1 chùm ca bệnh Thủy đậu tại Trường tiểu học Búng Lao xã Búng Lao, huyện Mường Ảng với 18 ca mắc; 4 vụ dịch Sởi với 297 ca mắc (xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên 18 ca mắc, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa 18 ca mắc, xã Nà Bủng, Vàng Đán, huyện Nậm Pồ 120 ca mắc và 2 xã Pá Mỳ, Nậm Vì, huyện Mường Nhé 152 ca mắc).

Tác giả: Tin: Trần Tuấn (TH)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây