Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp

Thứ năm - 28/11/2019 21:51

Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp

DIC - Điện Biên cùng với các địa phương trong toàn quốc sẽ tiến hành Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả tỉnh, cả nước nhằm đánh giá là thành tựu 5 năm qua trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng… gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.
/uploads/news/2019_12/chuan-bi-tot-cho-dai-hoimt.jpg Huyện ủy Tuần Giáo tổ chức Hội nghị cán bộ toàn huyện học tập, quán triệt, triển khai nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Theo kế hoạch, thời gian đại hội cấp cơ sở bắt đầu tổ chức từ tháng 4/2020 và phải hoàn thành trước ngày 30/6/2020; đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương phải hoàn thành trước ngày 31/8/2020; đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương phải hoàn thành trước ngày 31/10/2020. Cuối tháng 8 vừa qua, tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để thực hiện thành công đại hội đảng mỗi cấp, các chi, đảng bộ trong toàn tỉnh cần phải tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt là Chỉ thị số 35). Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp (gồm cả chi bộ cơ sở) phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đối với công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng về chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Cùng với việc tuyên truyền Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 79 - KH/TU của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đến nay cấp ủy đã thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; phân công ủy viên thường trực và cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Tỉnh ủy lựa chọn Đảng bộ huyện Điện Biên để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm cho đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương. Hiện nay, cấp ủy các cấp đang tập trung xây dựng dự thảo văn kiện đại hội; Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện đang rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 của các phòng, ban trực thuộc và các xã, phường, thị trấn; dự kiến thực hiện xong trong tháng 10/2019. Tại huyện Điện Biên Đông, công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện khóa VI, tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đã và đang được tập trung triển khai thực hiện. Đồng chí Vừ A Bằng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông cho biết, theo đúng lộ trình, kế hoạch thực hiện; ngay từ cuối tháng 8/2019, Huyện ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; trung tuần tháng 9 vừa qua Huyện ủy đã ban hành hướng dẫn đại hội đảng chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022; thành lập các tiểu ban văn kiện đại hội Đảng bộ huyện, tiểu ban nhân sự và thành lập các tổ giúp việc các tiểu ban này. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 của các phòng, ban trực thuộc và các xã, thị trấn; đang chờ thẩm định để phê duyệt. Huyện ủy thống nhất chọn Đảng bộ xã Chiềng Sơ và Chi bộ Trường PTDT Nội trú THPT huyện Điện Biên Đông tổ chức đại hội điểm và sẽ thực hiện trong tháng 02/2020. Trong công tác nhân sự, Huyện ủy ban hành văn bản hướng dẫn các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xác định rõ ràng, cụ thể tiêu chuẩn, độ tuổi tham gia; cơ cấu, số lượng… chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất năng lực, uy tín giảm sút; không giới thiệu vào chi ủy khóa mới những đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ đang đảm nhận. Đại hội Đảng các cấp phải thực hiện xong trong năm 2020 và từ nay đến lúc đó còn rất nhiều việc phải chuẩn bị, hơn nữa là phải chuẩn bị kỹ càng, chu đáo để đại hội đảng bộ các cấp diễn ra thành công. Vì vậy, quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội cùng với việc coi trọng lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; các địa phương, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống./.

Tác giả: Bài, ảnh: Minh Thùy

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây