Điện Biên: Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thứ năm - 30/03/2017 20:45
DIC- Ngày 23/3/2017 UBND tỉnh ban hành văn bản số 770/UBND-NC về việc đôn đốc Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã , thành phố khẩn trương tập trung thực hiện các nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến, quán triệt chủ trương tinh giản biên chế theo các văn bản của trung ương, của tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị; tập trung rà soát, xây dựng giải pháp, kế hoạch thực hiện đề án tinh giản biên chế từng năm theo Quyết định số 568/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 trên địa bàn tỉnh xong trước ngày 05/4/2017; đảm bảo đến 2021 tinh giản đạt tối thiểu 10% số biên chế đã giao năm 2015; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo thông xuốt, hiệu quả, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; tập trung chỉ đạo, xây dựng vị trí việc làm trong cơ quan đơn vị theo hệ thống văn bản của trung ương, của tỉnh đã triển khai; tổ chức đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung xây dựng đề án cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài 6 nhiệm vụ trên UBND tỉnh cũng chỉ đạo việc kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế từ đối tượng được xác định; đồng thời đặt ra yêu cầu: từ nay đến năm 2021, mỗi năm thực hiện giảm 1,5-2% biên chế công chức, sự nghiệp được giao năm 2015; thực hiện giảm tối thiểu 50% số chông chức viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ hưu, thôi việc của cơ quan đơn vị (trừ cán bộ công chức cấp xã). Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm việc triển khai tinh giản biên chế, nếu không hoàn thành kế hoạch kế hoạch đã được phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước. UBND yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng đầy mạnh việc tuyên truyền chủ trương tinh gian biên chế, kịp thời động viên, nêu gương các tổ chức thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, phê phán những hành vi vi phạm các quy định về tinh giản biên chế./.

Tác giả: Nguyễn Thương

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây