Điện Biên: Ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính

Thứ tư - 09/07/2014 22:03

Phòng kế hoạch Tài chính (Sở Thông tin và Truyền thông) là bộ phận chủ lực trong tham mưu xây dựng các Quy hoạch kế hoạch phát triển ngành TT&TT

Phòng kế hoạch Tài chính (Sở Thông tin và Truyền thông) là bộ phận chủ lực trong tham mưu xây dựng các Quy hoạch kế hoạch phát triển ngành TT&TT
DIC-Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), tăng cường hiệu lực hiệu quả trong quản lý nhà nước. Đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị. Ngày 7/7/2014, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 510/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch “Xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Điện Biên”.
Theo Kế hoạch các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần, thang điểm và phương pháp đánh giá xếp loại của Chỉ số CCHC được phân loại theo 2 cấp: Đối với chỉ số CCHC cấp Sở được xác định trên 8 lĩnh vực, 29 tiêu chí và 65 tiêu chí thành phần. Đối với chỉ số CCHC cấp huyện được xác định trên 8 lĩnh vực, 29 tiêu chí và 85 tiêu chí thành phần. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tự theo dõi đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần tập trung vào các nhóm nhiệm vụ cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp đối với việc xác định chỉ số CCHC; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chỉ số CCHC; bố trí cán bộ thực hiện thường xuyên công tác theo dõi, đánh giá CCHC tại cơ quan đơn vị hành chính là các giải pháp thực hiện chủ yếu để đạt được mục tiêu đề ra. Sở Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ trong việc theo dõi, đánh giá, tuyên truyền CCHC đối với từng lĩnh vực theo phân công của UBND tỉnh.

Tác giả: Kiều Trang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây