Điện Biên ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thứ năm - 16/12/2021 01:56
DIC - Ngày 14/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp thông tin quản lý văn bản điện tử tỉnh Điện Biên.
Theo đó, Quy chế gồm 4 chương 28 điều; có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2021 và thay thế Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Đối tượng áp dụng của quy chế gồm: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua nền tảng quản lý văn bản và điều hành tỉnh Điện Biên có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy.
Tất cả các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của cơ quan Nhà nước trong tỉnh phải được phát hành, tiếp nhận thống nhất qua nền tảng quản lý văn bản và điều hành của tỉnh.
Văn bản điện tử phải được phát hành ngay trong ngày văn bản đó ký số ban hành, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo, văn bản khẩn phải được phát hành và gửi ngay sau khi ký ban hành văn bản. Văn bản điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, đúng thời gian quy định, không phải chờ văn bản giấy (nếu có). 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trách nhiệm người quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành của pháp luật; giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế; Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục văn bản điện tử gửi kèm bản giấy phù hợp với từng thời kỳ, áp dụng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Tin, ảnh: Trần Nga

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây