Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh điện biên năm 2020

Thứ sáu - 28/02/2020 05:01

Hội nghị  Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh điện biên năm 2020

DIC - Chiều ngày 28/02, tại Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh điện biên năm 2020. Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
/uploads/news/2020_02/122_1.png (Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ảnh: Xuân Dũng). Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Công thương, Giao thông Vận tải, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh; đại diện các phòng ban của các ngành liên quan. Hội nghị đã thông qua Báo cáo Tình hình triển khai xây dựng CQĐT tỉnh Điện Biên năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Báo cáo một số kết quả triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính gắn với Xây dựng CQĐT tỉnh; Báo cáo đánh giá kết quả đầu tư xây dựng CQĐT tỉnh Điện Biên; Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ Ứng dụng và phát triển CNTT của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2019; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho CQĐT. Đồng thời, các thành viên Ban chỉ đạo trao đổi, đóng góp ý kiến về kết quả triển khai Xây dựng chính phủ điện tử, phương hướng, cách thức triển khai trong thời gian tới. Trong năm 2019 Ban chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh được thành lập và kiện toàn đi vào hoạt động hiệu quả đã góp phần vào nhiệm vụ xây dựng CQĐT cấp tỉnh. Đến hết năm 2019 đã gửi nhận khoảng 490.000 văn bản điện tử giữa các đơn vị; Ứng dụng CKS đã cấp phát cho tỉnh Điện Biên là 25 chứng thư số cho tổ chức và 800 chữ ký số cá nhân. Đến nay, đã có 13 cơ quan ứng dụng chữ ký số vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành tăng 20 % tổng văn bản gửi nhận giữa các cơ quan nhà nước so với năm 2018; Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã cung cấp các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã với tổng số 2.219 thủ tục hành chính, trong đó: 1.785 thủ tục hành chính mức độ 2; 251 thủ tục hành chính mức độ 3; 86 thủ tục hành chính mức độ 4. Quan đó nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 từ 119 thủ tục lên 251 thủ tục (tăng gần 3 lần so với năm 2018), mức độ 4 từ 9 thủ tục lên 86 thủ tục (tăng gần 10 lần so với năm 2018); hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh đã được nâng cấp tại 14 điểm đảm bảo kết nối thông suốt từ Chính phủ xuống đến cấp huyện và có thể chuyển tiếp đến một số xã trong tỉnh. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo đã đánh giá cao sự nỗ lực phối hợp thực hiện của các thành viên trong ban chỉ đạo và các ngành liên quan. Trong thời gian tới để hoàn thành các Chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, đồng chí đề nghị các ngành, đặc biệt là Sở TT&TT tập trung làm tốt các nhiệm vụ: Tham mưu cho tỉnh Nghị quyết chuyên đề về Xây dựng CQĐT gắn với Đô thị thông minh; triển khai thực hiện có hiệu quả https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/quyet-dinh-28-2018-qd-ttg-gui-nhan-van-ban-dien-tu-giua-cac-co-quan-nha-nuoc-165093-d1.html Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/quyet-dinh-985-qd-ttg-2018-ke-hoach-thuc-hien-co-che-mot-cua-lien-thong-165902-d1.html Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính; nâng cấp, cập nhật thường xuyên, kịp thời Kiến trúc CQĐT tỉnh; xây dựng Chính phủ điện tử gắn với An toàn an ninh thông tin; tập trung Xây dựng nền tảng chia sẻ và tích hợp dữ liệu cấp tỉnh kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Quốc gia để đảm bảo chia sẻ CSDL dùng chung; nghiên cứu, tin học hóa xây dựng hệ thống báo cáo kết nối với Văn phòng chính phủ; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBCC,VC đẩy mạnh các ứng dụng phục vụ cho CQĐT. Các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh đảm bảo nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về CNTT, an toàn thông tin; các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan: Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện xây dựng CQĐT tỉnh theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1049/KH-UBND ngày 18/4/2019 và Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tác giả: Tin: Trọng Nghĩa – Nguyễn Chiến

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây