Điên Biên ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Thứ sáu - 08/11/2019 02:49
DIC - Ngày 05/11/2019, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên đã ký Quyết định số 1152/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.
Quy chế quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo. Theo đó, Ban Chỉ đạo làm việc dân chủ, công khai; không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. Đồng thời, đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo trong hoạt động của Ban Chỉ đạo và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục. Ban Chỉ đạo họp 06 tháng một lần và họp bất thường theo quyết định của Trưởng Ban, các Phó Trưởng ban. Thành phần tham dự cuộc họp do người chủ trì cuộc họp quyết định. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo được quyền giao đơn vị đầu mối chủ trì và huy động đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình trong thực thi nhiệm vụ được Trưởng ban, Phó Trưởng Ban giao; phối hợp với Tổ giúp việc trong thực hiện nhiệm vụ; báo cáo Trưởng ban về kết quả thực hiện. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hằng năm cho Sở Thông tin và Truyền thông và các nguồn kinh phí hợp pháp khác./.

Tác giả: Tin: Trần Nga

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây