Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz

Thứ năm - 26/11/2020 22:29
DIC - Ngày 13/11 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz.
Theo đó, Thông tư này Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694MHz​​ tại Việt Nam và áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện tại Việt Nam. Theo đó, phân kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz theo bảng dưới đây: Kênh Giới hạn kênh (MHz) Tần số trung tâm (MHz) Kênh Giới hạn kênh (MHz) Tần số trung tâm (MHz) 21 470-478 474 35 582 - 590 586 22 478 -486 482 36 590 - 598 594 23 486-494 490 37 598 - 606 602 24 494-502 498 38 606 - 614 610 25 502 - 510 506 39 614 - 622 618 26 510 - 518 514 40 622 - 630 626 27 518-526 522 41 630 - 638 634 28 526 - 534 530 42 638 - 646 642 29 534 - 542 538 43 646 - 654 650 30 542 - 550 546 44 654 - 662 658 31 550 - 558 554 45 662 - 670 666 32 558 - 566 562 46 670 - 678 674 33 566 - 574 570 47 678 - 686 682 34 574 - 582 578 48 686 - 694 690 Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất đoạn băng tần 470-606 MHz như sau: Các kênh tần số 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 được quy hoạch cho truyền hình số mặt đất toàn quốc, trong đó mỗi đơn vị truyền dẫn, phát sóng (TDPS) toàn quốc được xem xét cấp giấy phép để sử dụng không quá 04 kênh tần số. Các kênh tần số 35, 36, 37 được quy hoạch cho truyền hình số mặt đất khu vực Bắc Bộ, được xem xét cấp phép cho đơn vị TDPS khu vực. Các kênh tần số 33, 34, 35 được quy hoạch cho truyền hình số mặt đất khu vực Nam Bộ, được xem xét cấp phép cho đơn vị TDPS khu vực. Các kênh tần số 36, 37 được quy hoạch cho truyền hình số mặt đất khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, được xem xét cấp phép cho đơn vị TDPS khu vực. Các kênh tần số 33, 34 được quy hoạch cho truyền hình số mặt đất khu vực Tây Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ, được xem xét cấp phép cho đơn vị TDPS khu vực. Ngoài ra các kênh tần số được này còn có thể được xem xét để đơn vị TDPS toàn quốc, đơn vị TDPS khu vực sử dụng nhằm giải quyết một trong những trường hợp như can nhiều có hại xuyên biên giới; thực hiện kết quả phối hợp tần số biên giới; phủ sóng vùng lõm, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Trường hợp đơn vị TDPS có nhu cầu được gia hạn giấy phép đã được cấp trong đoạn băng tần 606-694 MHz trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì được xem xét gia hạn với tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá mười năm. Trường hợp cấp lần đầu có thời hạn mười năm thì chỉ được xem xét gia hạn tối đa là một năm. Trường hợp đơn vị TDPS có nhu cầu được cấp giấy phép để sử dụng cùng kênh tần số với giấy phép đã được cấp trong đoạn băng tần 606-694 MHz và còn thời hạn hiệu lực thì được xem xét cấp phép với thời hạn của giấy phép không vượt quá 31/12/2028. Đơn vị TDPS phải tự chịu trách nhiệm với tất cả các vấn đề liên quan, kể cả kinh phí phát sinh (nếu có) khi thời hạn của giấy phép không vượt quá 31/12/2028. Tại khu vực Bắc Bộ và khu vực Nam Bộ (ngoại trừ các điểm phát sóng tại Núi Tam Đảo - Vĩnh Phúc, Núi Cấm - An Giang, Núi Chứa Chan - Đồng Nai, Núi Bà Đen - Tây Ninh, Núi Bà Rá - Bình Phước), các đơn vị TDPS có trách nhiệm triển khai phát sóng truyền hình số mặt đất mạng đơn tần. Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích phát sóng truyền hình số mặt đất mạng đơn tần tại khu vực Tây Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Các đơn vị TDPS có trách nhiệm phối hợp với nhau để tránh gây nhiễu có hại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Tác giả: Tin: Dương Bình

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây