09:19 ICT Thứ bảy, 06/06/2020
English

Công bố chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2009.

Thứ hai - 30/11/2009 07:53
Công bố chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2009.

Công bố chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2009.

DIC-Trong khuôn khổ Chương trình Hội thảo hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XIII năm 2009 tại Bắc Ninh. Hội Tin học Việt Nam, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT đã công bố chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2009 (Vietnam ICT Index 2009) cho 22/26 các bộ, cơ quan ngang bộ; 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Báo cáo ICT Index 2009 công bố 32 chỉ tiêu: Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ công bố 4 hệ thống chỉ tiêu: Hạ tầng kỹ thuật (4 chỉ tiêu), Nguồn nhân lực (4 chỉ tiêu), Ứng dụng CNTT (9 chỉ tiêu), Môi trường tổ chức, chính sách (3 chỉ tiêu). Đối với các tỉnh, thành phố công bố 5 hệ thống chỉ tiêu: Hạ tầng kỹ thuật CNTT (13 chỉ tiêu), Hạ tầng nhân lực (6 chỉ tiêu), Ứng dụng CNTT (7 chỉ tiêu), Sản xuất - kinh doanh CNTT (3 chỉ tiêu), Môi trường tổ chức - chính sách (3 chỉ tiêu).

 

 Trong 3 tỉnh, thành dẫn đầu trong bảng xếp hạng năm nay Thành phố Đà Nẵng đã vươn lên dẫn đầu, tiếp đó là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Mặc dù đã có nhiều cố gắng thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT trong những năm qua, tuy nhiên Điện Biên vẫn nằm trong nhóm những tỉnh có mức độ sẵn sàng cho ứng dụng CNTT ở mức thấp so với cả nước (xếp hạng 51/63 tỉnh, thành phố)

 Chỉ số ICT Index là cơ sở cho việc đánh giá trình độ phát triển, sự thành công của các cơ chế chính sách hiện thời cũng như cho hoạch định chiến lược phát triển trong tương lai của đất nước, vùng lãnh thổ, một ngành kinh tế, hay một doanh nghiệp. Cho đến nay, chưa có báo cáo tổng thể nào về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT-TT của Việt Nam ngoài một số báo cáo của các tổ chức nước ngoài hoặc các nghiên cứu chuyên biệt như "Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam" của Hội Tin Học TP. Hồ Chí Minh. Do khối lượng số liệu cần phải xử lý nhiều nên tại Hội thảo hợp tác phát triển ở Bắc Ninh - 2009 chỉ công bố kết quả đánh giá chỉ số ICT Index cho các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chỉ số ICT Index cho các ngân hàng thương mại và các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế lớn sẽ được công bố tại tại Hội thảo về phát triển và ứng dụng CNTT trong thời gian diễn ra Tuần lễ Tin học Việt Nam (Vietnam IT Week) tổ chức tại Hà Nội từ ngày 10 đến ngày 14/12/2009.

Thanh Nam

Xem tiếp...

Tin đã đăng