11:56 ICT Thứ hai, 06/07/2020
English

Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên: Dành gần 250 triệu đồng đào tạo, bồi dưỡng nâng năng lực cán bộ

Thứ tư - 09/10/2013 10:11
Trong năm 2013, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp, nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở cấp huyện, cấp xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới với tổng kinh phí thực hiện gần 250 triệu đồng.
Từ đầu năm đến nay, Sở TT&TT đã tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn tập trung cho gần 80 cán bộ phụ trách thông tin và truyền thông cơ sở cấp huyện, cấp xã; cán bộ phụ trách văn hóa xã, cán bộ phụ trách các đài truyền thanh, các trạm phát lại truyền hình các xã về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thông tin và truyền thông; ứng dụng một số thể loại báo chí vào sản xuất chương trình truyền thanh tại cơ sở; phương pháp phát hiện và khai thác tài liệu của cán bộ truyền thanh cơ sở; kỹ năng tuyên truyền; nghiệp vụ kỹ thuật vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả đài, trạm truyền thanh; kỹ thuật ghi âm và các ứng dụng kỹ thuật trong hoạt động thông tin truyền thông ở cơ sở... Qua đó góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở theo Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Điện Biên.

Như Quỳnh

Tin đã đăng