09:35 ICT Thứ ba, 21/05/2019
English

Điện Biên: Tổ chức kiểm tra công tác Thi đua khen thưởng năm 2013

Thứ sáu - 25/10/2013 14:02
DIC- Ngày 22/10/2013, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh ban hành Kế hoạch số 74/KH-TĐKT về việc kiểm tra công tác Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) năm 2013.
Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên cùng với các cơ quan trong khối Hạ tầng Kinh tế, Kỹ thuật và Tài nguyên ký giao ước thi đua.

Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên cùng với các cơ quan trong khối Hạ tầng Kinh tế, Kỹ thuật và Tài nguyên ký giao ước thi đua.

Đây là đợt kiển tra nhằm nắm và ghi nhận biểu dương những điểm hình tiên tiến từ cơ sở; các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, hướng dẫn tăng cường công tác quản lý nhà nước về TĐKT ở các cấp, ngành và phát hiện những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, chỉ đạo về TĐKT. 
 Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào 08 nội dung, gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác TĐKT; tổ chức triển khai thực hiện Luật TĐKT, văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ ngành, tỉnh về công tác TĐKT tại cơ quan đơn vị. Công tác tổ chức triển khai phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; công tác tuyên truyền phong trào thi đua kỷ niệm 65 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; việc đăng ký thi đua, xét khen thưởng, sử dụng kinh phí TĐKT. Tổ chức và hoạt động của hội đồng TĐKT các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ thực hiện công tác TĐKT và thẩm định thành tích của các tập thể, cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.
Để đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả Ban TĐKT tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp Trung ương và địa phương tham gia khối thi đua trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện. Thời gian kiểm tra từ tháng 11/2013 đến tháng 01/2014.

Thu Dung

Tin đã đăng