13:16 ICT Chủ nhật, 25/07/2021
English

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Thứ năm - 30/07/2020 10:29
DIC - Ngày 17/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông".

Trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2020/BTTTT.

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông (Kí hiệu: QCVN 32:2020/BTTTT). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT được áp dụng cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông nhằm hạn chế các thiệt hại do sét gây ra, đảm bảo an toàn cho con người và khả năng cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông.

Trạm viễn thông trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT bao gồm các công trình sau: Trung tâm chuyển mạch, truyền dẫn; Trung tâm dữ liệu; Trạm thu phát sóng vô tuyến điện cố định sử dụng trong nghiệp vụ vô tuyến điện cố định, thông tin di động, hàng không, hàng hải, dẫn đường, định vị, vệ tinh, phát chuẩn, nghiệp dư; Đài phát thanh, đài truyền hình.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT quy định: Rủi ro thiệt hại cho phép do sét gây ra đối với trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông; Phương pháp tính toán tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông; Các biện pháp chống sét bảo vệ trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông.

Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2021. Đồng thời, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông (Ký hiệu: QCVN 32:2011/BTTTT) quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14/4/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2021.

Tin, ảnh: Kiều Hòa

Tin đã đăng