16:53 ICT Thứ hai, 30/03/2020
English

Điện Biên Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ năm - 28/04/2016 14:27
DIC – Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên vừa ban hành Quyết định về việc Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, toàn tỉnh có  86 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; trong đó sẽ có 51 đại biểu được bầu vào HĐND tỉnh, cụ thể: 


Tranh cổ động bầu cử của họa sỹ Đoàn Thanh - Trung tâm Văn hóa tỉnh.
 
Đơn vị bầu cử số 1: Được bầu 05 đại biểu; số người ứng cử là 08 người.
 
Đơn vị bầu cử số 2: Được bầu 05 đại biểu; số người ứng cử là 08 người.

Đơn vị bầu cử số 3: Được bầu 05 đại biểu; số người ứng cử là 08 người
 
Đơn vị bầu cử số 4: Được bầu 03 đại biểu; số người ứng cử là 05 người 

Đơn vị bầu cử số 5: Được bầu 03 đại biểu; số người ứng cử là 05 người 

Đơn vị bầu cử số 6: Được bầu 04 đại biểu; số người ứng cử là 07 người 

Đơn vị bầu cử số 7: Được bầu 04 đại biểu; số người ứng cử là 07 người 

Đơn vị bầu cử số 8: Được bầu 04 đại biểu; số người ứng cử là 07 người
 
Đơn vị bầu cử số 9: Được bầu 04 đại biểu; số người ứng cử là 07 người 

Đơn vị bầu cử số 10: Được bầu 02 đại biểu; số người ứng cử là 03 người 

Đơn vị bầu cử số 11: Được bầu 05 đại biểu; số người ứng cử là 08 người
 
Đơn vị bầu cử số 12: Được bầu 03 đại biểu; số người ứng cử là 05 người 

Đơn vị bầu cử số 13: Được bầu 04 đại biểu; số người ứng cử là 08 người.

Danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử tại đây.

Thanh Hà

Xem tiếp...

Tin đã đăng