16:57 ICT Thứ năm, 25/04/2019
English
  Trang trước  1 2 3 ... 22 23 24
Xây dựng Danh mục báo, tạp chí cấp cho vùng đặc biệt khó khăn

Xây dựng Danh mục báo, tạp chí cấp cho vùng đặc biệt khó khăn

Danh mục các loại báo, tạp chí Nhà nước đặt hàng để cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011-2015 sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý I/2010.

Báo chí, xuất bản đã bám sát tình hình đất nước

Báo chí, xuất bản đã bám sát tình hình đất nước

Thời gian qua báo chí đã góp công rất lớn trong việc tạo sự đồng thuận của người dân để cùng cả nước vượt qua khó khăn, tiếp tục đưa đất nước đi nhanh hơn, phát triển hơn.

Một số quy định mới về xuất bản

Cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, văn phòng đại diện (VPĐD) nhà xuất bản (NXB), tổ chức phát hành xuất bản phẩm của nước ngoài tại Việt Nam được cấp giấy phép hoạt động trước ngày 1/1/2009 phải làm thủ tục xin cấp lại giấy phép.

  Trang trước  1 2 3 ... 22 23 24