Văn bản theo người ký: N/A

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
244 47/2011/NĐ-CP 16/06/2011 Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính
245 294/STTTT-KHTC 23/06/2011 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2012.
246 11/2019/TT-BTTTT 21/10/2019 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 của Bộ TT&TT quy định về hoạt động của điểm bưu điện – văn hoá xã
247 37/2021/QĐ-TTg 17/12/2019 Về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
248 374 /STTTT-CNTT 08/08/2011 Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử
249 993/QĐ-BTTTT 30/06/2011 Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
250 2589/BTTTT-ƯDCNTT 23/08/2011 V/v Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ
251 1601/QĐ-BTTTT 02/11/2011 Về việc công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin
252 1595/QĐ-BTTTT 02/10/2011 Về việc công bố định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin
253 544/STTTT-CNTT 02/11/2011 Về việc khảo sát tình hình triển khai Chỉ thị 897/CT-TTg ngày 10/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ
254 106/2011/NĐ-CP 22/11/2011 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/02/2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
255 42/STTTT-KHTC 31/01/2012 Báo cáo thông tin về các dự án ứng dụng CNTT năm 2011.
256 48/STTTT-CNTT 01/02/2012 Hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hệ thống một cửa điện tử
257 607/STTTT-CNTT 07/11/2012 Ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2012
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây