Văn bản theo người ký: N/A

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
209 183/STTTT-CNTT 20/03/2013 Hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
210 18/2009/TT-BTTTT 27/05/2009 Thông tư 18/2009/TT-BTTTT Quy định một số yêu cầu về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối của người sử dụng dịch vụ
211 35/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất đường dài trong nước và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
212 34/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
213 31/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng thông tin di động mặt đất
214 30/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
215 24/2011/TT-BTTTT 19/09/2011 V/v Tạo lập, sử dụng lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của CQNN
216 235/2009/TTLT/BTC-BGTVT-BTTTT 13/12/2009 Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế trong lĩnh vực hải quan, thuế, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông
217 08/2009/TT-BTTTT 23/03/2009 Ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy
218 50/2009/QÐ-TTg 02/09/2009 Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”
219 22/2009/QÐ-TTg 15/02/2009 Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020
220 155/2008/QĐ-TTg 07/12/2008 Quyết định 155/2008/QĐ-TTg, phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt
221 25/2008/QĐ–BTTTT 15/04/2008 Phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz.
222 103/2016/QH13 04/04/2016 Luật Báo chí
223 19/2008/QĐ-BTTTT 08/04/2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước"
224 19/2012/QH13 19/11/2012 Luật Xuất bản
225 195/2013/NĐ-CP 23/03/2008 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
226 60/2014/NĐ-CP 18/06/2014 Quy định về hoạt động in
227 25/2018NĐ-CP 27/02/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
228 09/2017/NĐ-CP 30/06/2010 Quy địnhh chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
229 06/2010/QĐ-UBND 19/07/2010 Quyết định v/v ban hành quy chế phối hợp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
230 06/2016/NĐ-CP 17/01/2016 Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
231 24/2016/TT-BTTTT 14/11/2016 Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình
232 78/2010/QĐ-TTG 29/11/2010 Về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế
233 09/2014/TT-BTTTT 18/08/2014 Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
234 49/2010/QH12 16/06/2010 Luật Bưu chính
235 47/2011/NĐ-CP 16/06/2011 Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
236 25/2022/NĐ-CP 11/04/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều cảu Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
237 05/2011 /TT-BTTTT 27/02/2011 Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
238 12/2018/TT-BTTTT 14/10/2018 Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập
239 85 /STTTT-KHTC 09/03/2011 Báo cáo thông tin về các dự án ứng dụng CNTT năm 2010.
240 14/2018/TT-BTTTT 14/10/2018 Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính
241 25/2011/NĐ-CP 05/04/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
242 17/2013/TT-BTTTT 11/08/2013 Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện – Văn hoá xã
243 273/HD-STTTT 13/06/2011 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây