Văn bản theo người ký: N/A

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 685/STTTT-TTr 18/05/2022 Các Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
2 2069/STTTT-KHTC 24/12/2021 V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên đợt 2 năm 2021
3 1904/STTTT-CNTT 02/12/2021 V/v đề nghị phối hợp tham gia ý kiến Dự thảo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh
4 4766/BTTTT-CBC 30/11/2021 Về việc xin ý kiến hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiếm lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030"
5 /TTr-BTTTT 30/11/2021 Tờ trình về việc phê duyệt Chiếm lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
6 1874/STTTT-BCXB 29/11/2021 Về việc lấy ý kiến tham gia Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến 2025 và định hướng đến năm 2030”
7 3858/UBND-KGVX 17/11/2021 Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID - 19.
8 1612/STTTT- KHTC 26/10/2021 Đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Đề án chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (lần 2).
9 1544/STTTT- KHTC 15/10/2021 Khảo sát hiện trạng để triển khai thực hiện các Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025
10 1144/STTTT-TTr 12/08/2021 Về việc khảo sát tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động QLNN của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.
11 763/STTTT- KHTC 09/06/2021 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2022_UBND huyện (bản chuẩn);
12 /BC-BTTTT 09/01/2021 Dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2020 của Bộ Thông tin và truyền thông
13 528/STTTT-CNTT 08/05/2020 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
14 01/2020/TT-BTTTT 27/02/2020 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
15 207/STTTT-CNTT 28/02/2020 V/v đề nghị báo cáo số liệu tình hình ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh quý I/2020
16 29/GM-UBND 25/02/2020 Giấy mời, tài liệu dự Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên năm 2020.
17 144/STTTT-CNTT 17/02/2020 V/v đảm bảo hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
18 1388/STTTT-CNTT 18/11/2019 V/v đề nghị báo cáo số liệu tình hình ứng dụng công nghệ thông tin quý IV/2019
19 1306/STTTT-CNTT 06/11/2019 Đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số đợt 3 năm 2019 và đẩy mạnh sử dụng chứng thư số
20 1205/STTTT- KHTC 16/10/2019 Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ
21 1205/STTTT- KHTC 16/10/2019 Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ
22 1178STTTT-KHTC 08/10/2019 V/v đề nghị tham gia ý kiến dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Điện Biên
23 1161/STTTT-CNTT 04/10/2019 V/v đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Quyết định thành lập BCĐ, Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ xây dựng CQĐT tỉnh Điện Biên; Văn bản tăng cường xử lý văn bản hồ sơ công việc trên môi trường mạng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên
24 966/STTTT-CNTT 14/08/2019 V/v đề nghị báo cáo số liệu tình hình ứng dụng công nghệ thông tin quý III/2019
25 813/STTTT -CNTT 10/07/2019 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN năm 2020
26 796/STTTT-CNTT 05/07/2019 V/v đề nghị tham dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Điện Biên
27 766/STTTT-CNTT 28/06/2019 Đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019-2025.
28 700 /STTTT-CNTT 12/06/2019 V/v đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số đợt 2 năm 2019
29 /STTTT-CNTT 15/05/2019 Về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý II/2019
30 365/STTTT-CNTT 27/03/2019 V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ.
31 169/STTTT-CNTT 13/02/2019 V/v báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019
32 1500/STTTT-CNTT 16/12/2018 V/v đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số phục vụ triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
33 1395/STTTT-CNTT 11/12/2018 V/v đề nghị cung cấp danh sách tài khoản thư điện tử công vụ đã cấp cho tổ chức và cá nhân các cơ quan Nhà nước của tỉnh
34 1266a/STTTT-CNTT 23/11/2018 V/v Hướng dẫn xác định cấp độ và xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin
35 1249/STTTT-CNTT 20/11/2018 V/v đề nghị báo cáo số liệu tình hình ứng dụng công nghệ thông tin quý IV/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây