Văn bản theo người ký: N/A

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 322/KH-STTTT 05/03/2023 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2023
2 9 17/02/2023 TỔNG HỢP DANH SÁCH CỤM TRƯỞNG, CỤM PHÓ(Từ năm 2019 đến năm 2022)
3 8 17/02/2023 TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG CỤM 2
(Từ năm 2019 đến 2021)
4 7 17/02/2023 Thông báo tổng hợp kết quả chấm điểm kiểm tra chéo công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua số 2 năm 2022.
5 6 17/02/2023 GIAO ƯỚC THI ĐUA CỤM THI ĐUA SỐ 2
6 5 17/02/2023 CHƯƠNG TRÌNH
Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển ngành Thông tin và Truyền thông của Cụm Thi đua số 2 năm 2023
7 4 17/02/2023 BÁO CÁOGiải trình tiếp thu ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo tổng kếtcông tác TĐKT năm 2022; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Cụm thi đua số 2
8 3 17/02/2023 Dự thảo báo cáo
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022;
phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
9 2 13/02/2023 CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA SỐ 2 NĂM 2022
10 187/GM-CTĐ2 13/02/2023 Dự Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2022;triển khai nhiệm vụ năm 2023 Cụm thi đua số 2
11 105/STTTT-CĐS 29/01/2023 Về việc đề nghị phối hợp cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2022
12 14/2022/TT-BTTTT 27/10/2022 Thông tư Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viên thông công ích đến năm 2025
13 15/2022/TT-BTTTT 30/10/2022 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
14 27/2018/NĐ-CP 28/02/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
15 72/2013/NĐ-CP 14/07/2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
16 81/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông
17 49/2017/NĐ-CP 23/04/2017 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính tong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
18 25/2011/NĐ-CP 05/04/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
19 41/2009/QH12 22/11/2009 Luật Viễn thông
20 06/2015/TT-BTTTT 22/03/2015 Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
21 32/2017/TT-BTTT 14/11/2017 Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
22 47/2020/NĐ-CP 08/04/2022 Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
23 12/2022/TT-BTTTT 11/08/2022 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
24 86/2015/QH13 18/11/2015 An toàn thông tin mạng
25 85/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
26 71/2007/NĐ-CP 02/05/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin
27 67/2006/QH11 28/06/2006 Luật Công nghệ thông tin
28 1188/GM-STTTT 25/07/2022 Giấy mới dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện các nội dung thông tin và truyền thông thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
29 992/STTTT-CNTT 21/06/2022 V/v đề nghị phối hợp cung cấp số liệu phục vụ đánh giá mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin-Truyền thông
30 Số 904/STTTT- KHTC 08/06/2022 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2023_UBND huyện
31 Số 901/STTTT- KHTC 08/06/2022 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2023_Các đơn vị ngành TT&TT
32 828/STTTT-CNTT 31/05/2022 V/v đề nghị phối hợp cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021
33 32/2018/QĐ-UBND 30/05/2022 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên
34 32/2014/QĐ-UBND 30/05/2022 Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
35 29/2021/QĐ-UBND 30/05/2022 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây