Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Thông tư

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 01/2020/TT-BTTTT 26/02/2020 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
2 112/STTTT-CNTT 01/03/2017 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông
3 98/STTTT-CNTT 22/02/2017 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 43/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông
4 767/STTTT-KHTC 26/12/2016 V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
5 724/STTTT-KHTC 08/12/2016 V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
6 3855/BTTTT-TCCB 03/11/2016 Về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin
7 534/STTTT-BCVT 01/10/2014 V/v triển khai Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
8 85/STTTT-CNTT 04/03/2014 V/v “Hướng dẫn triển khai Thông tư 01 ngày 20/2/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông”.
9 05 /2014/TT-BTTTT 18/03/2014 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
10 03 /2014/TT-BTTTT 10/03/2014 Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
11 26/2013/TT-BTTTT 26/12/2013 Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF(470-806)MHz đến năm 2020
12 11/2012/TT-BTTTT 16/07/2012 Thông tư quy định danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
13 18/2009/TT-BTTTT 27/05/2009 Thông tư 18/2009/TT-BTTTT Quy định một số yêu cầu về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối của người sử dụng dịch vụ
14 20 /2009/TT-BTTTT 27/05/2009 Thông tư số 20 /2009/TT-BTTTT Quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích
15 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA 11/05/2009 Thông tư liên tịch Về phối hợp phòng, chống in lậu
16 28/2009/TT-BTTTT 13/09/2009 Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
17 35/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất đường dài trong nước và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
18 15/2009/TT-BTTTT 03/05/2009 Quy định về việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình
19 34/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
20 33/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng thông tin di động mặt đất
21 31/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng thông tin di động mặt đất
22 30/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
23 24/2011/TT-BTTTT 19/09/2011 V/v Tạo lập, sử dụng lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của CQNN
24 29/2009/TT-BTTTT 18/11/2009 Ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt đến mạng thông tin di động mặt đất
25 235/2009/TTLT/BTC-BGTVT-BTTTT 13/12/2009 Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế trong lĩnh vực hải quan, thuế, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông
26 43/2009/TT-BTTTT 29/12/2009 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
27 11/2009/TT-BTTTT 23/03/2009 Ban hành danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp
28 10/2009/TT-BTTTT 23/03/2009 Ban hành danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định
29 09/2009/TT-BTTTT 23/03/2009 Quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông
30 08/2009/TT-BTTTT 23/03/2009 Ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy
31 07/2009/TT-BTTTT 23/03/2009 Ban hành danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy
32 06/2009/TT-BTTTT 23/03/2009 Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
33 01/2010/TT-BTTTT 06/01/2010 Ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông vô tuyến nội thị; vô tuyến di động nội tỉnh CDMA và mạng viễn thông cố định mặt đất, mạng viễn thông cố định đường dài trong nước, mạng thông tin di động mặt đất, mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế
34 41/2009/TT-BTTTT 29/12/2009 Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng của các cơ quan Nhà nước
35 42/2009/TT-BTTTT 29/12/2009 Ban hành Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây