Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Nghị định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 27/2018/NĐ-CP 28/02/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
2 72/2013/NĐ-CP 14/07/2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
3 81/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông
4 49/2017/NĐ-CP 23/04/2017 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính tong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
5 25/2011/NĐ-CP 05/04/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
6 47/2020/NĐ-CP 08/04/2022 Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
7 85/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
8 71/2007/NĐ-CP 02/05/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin
9 50/2009/NĐ-CP 24/05/2009 Nghị định số 50/2009/NĐ-CP, Bổ sung điều 12a Nghị định số 142/2004/ NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
10 102/2009/NÐ-CP 05/11/2009 Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
11 28/2009/NĐ-CP 19/03/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
12 11/2009/NĐ-CP 09/02/2009 Sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.
13 50/2009/NÐ-CP 24/04/2009 Bổ sung điều 12a Nghị định số 142/2004/ NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
14 121/2008/NĐ-CP 02/12/2008 Nghị định 121/2008/NĐ-CP, về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
15 195/2013/NĐ-CP 23/03/2008 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
16 60/2014/NĐ-CP 18/06/2014 Quy định về hoạt động in
17 133/2008/NÐ-CP 30/12/2008 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
18 55/2010/NÐ-CP 23/05/2010 Nghị định 55/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
19 63/2010/NÐ-CP 07/06/2010 Về kiểm soát thủ tục hành chính
20 25/2018NĐ-CP 27/02/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
21 09/2017/NĐ-CP 30/06/2010 Quy địnhh chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
22 06/2016/NĐ-CP 17/01/2016 Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
23 97/2008/NĐ-CP 27/08/2008 Nghị định 97/2008/NĐ-CP, Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
24 02/2011/NĐ-CP 05/01/2010 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN
25 47/2011/NĐ-CP 16/06/2011 Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
26 25/2022/NĐ-CP 11/04/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều cảu Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
27 85/2009/NĐ-CP 14/10/2009 Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
28 106/2011/NĐ-CP 22/11/2011 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/02/2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây