Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Nghị định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 50/2009/NĐ-CP 24/05/2009 Nghị định số 50/2009/NĐ-CP, Bổ sung điều 12a Nghị định số 142/2004/ NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
2 102/2009/NÐ-CP 05/11/2009 Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
3 28/2009/NĐ-CP 19/03/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
4 11/2009/NĐ-CP 09/02/2009 Sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.
5 50/2009/NÐ-CP 24/04/2009 Bổ sung điều 12a Nghị định số 142/2004/ NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
6 121/2008/NĐ-CP 02/12/2008 Nghị định 121/2008/NĐ-CP, về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
7 133/2008/NÐ-CP 30/12/2008 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
8 55/2010/NÐ-CP 23/05/2010 Nghị định 55/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
9 63/2010/NÐ-CP 07/06/2010 Về kiểm soát thủ tục hành chính
10 97/2008/NĐ-CP 27/08/2008 Nghị định 97/2008/NĐ-CP, Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
11 02/2011/NĐ-CP 05/01/2010 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN
12 85/2009/NĐ-CP 14/10/2009 Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
13 106/2011/NĐ-CP 22/11/2011 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/02/2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây