Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2806/KH-UBND 23/09/2020 Kế hoạch cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2020 -2021
2 239/KH-STTTT 05/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyện Nậm Pồ
3 239/KH-STTTT 05/05/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyệnMương Nhé
4 239/KH-STTTT 05/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyện Mường Chà
5 239/KH-STTTT 09/06/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyện Điện Biên
6 239/KH-STTTT 12/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho Thị xã Mường Lay
7 239/KH-STTTT 06/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
8 11-KH/ĐU 21/02/2020 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
9 68-KH/TU 04/06/2019 Kế hoạch tổ chức giải báo chí về công tác xây dựng Đảng tỉnh Điện Biên; hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019
10 1241/KH-STTTT 18/11/2018 Triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới Sở Thông tin và Truyền thông
11 34/KH-STTTT 20/06/2017 Kế hoạch tuyển dụng công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017
12 11-KH/ĐU 16/02/2017 Kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông, năm 2017
13 29/KH-STTTT 28/04/2017 Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2020
14 39/KH-STTTT 27/10/2016 Triển khai Kế hoạch số 3205/KH-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị
15 371/STTTT-CNTT 01/07/2016 V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020
16 343/STTTT-KHTC 14/06/2016 V/v đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Đài truyền thanh cơ sở tỉnh Điện Biên đến năm 2025
17 330/STTTT-KHTC 08/06/2016 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2017
18 329/STTTT-KHTC 08/06/2016 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2017
19 24/KH-STTTT 18/05/2016 Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
20 1304/KH-UBND 15/05/2016 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
21 17/KH-STTTT 06/04/2016 Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên năm 2016
22 706/STTTT-CNTT 17/12/2015 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ
23 156/KH-STTTT 11/03/2013 Kế hoạch Hành động của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015
24 294/KH-STTTT 24/04/2013 Kế hoạch khảo sát thực tế phục vụ xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích; Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Điện Biên và Đề án phát triển hệ thống Đài
25 1411 /BTTTT-KHTC 12/05/2010 Hướng dẫn chi hội nghị triển khai, tập huấn phương án điều tra thống kê và thực hiện phiếu điều tra.
26 687/KH-BCĐ 16/05/2010 Kế hoạch điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn tỉnh Điện Biên năm 2010
27 59/KH-UBND 12/01/2011 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015.
28 156/KH-STTTT 11/03/2013 Kế hoạch Hành động của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây