Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Dự thảo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 /BC-BTTTT 08/01/2021 Dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2020 của Bộ Thông tin và truyền thông
2 1178STTTT-KHTC 07/10/2019 V/v đề nghị tham gia ý kiến dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Điện Biên
3 985/STTTT-KHTC 19/09/2018 Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
4 513/STTTT-VP 23/08/2017 V/v tham gia ý kiến Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
5 25/STTTT-KHTC 12/01/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản liên ngành công bố Đơn giá công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Điện Biên
6 344/STTTT-KHTC 14/06/2016 V/v đề nghị tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
7 375/STTTT-CNTT 29/07/2015 Đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP, ngày 15/4/2015 của Chính phủ
8 196/STTTT-KHTC 26/04/2015 Góp ý Dự thảo chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông
9 626/STTTT-KHTC 12/11/2012 Đề nghị tham gia ý kiến cho dự thảo "Quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020"
10 81/STTTT-VP 03/02/2013 Lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.
11 54/STTTT-CNTT 24/01/2013 Xin ý kiến tham gia cho các dự thảo văn bản về lĩnh vực CNTT
12 109/STTTT-KHTC 06/03/2012 Dự thảo “Quy định về quản lý, đầu tư dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Điện Biên"
13 135/STTTT-KHTC 20/03/2012 Tham gia ý kiên Quy định tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây