01:29 ICT Thứ ba, 09/03/2021
English


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
33/STTTT-CNTT 07/01/2021

Về việc đề nghị phối hợp cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020

Tải về
23/QĐ-STTTT 05/01/2021

Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông

Tải về
24/QĐ-STTTT 05/01/2021

Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của Văn phòng Sở

Tải về
1567/STTTT- KHTC 19/11/2020

Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2020;

Tải về
Quý III/2020 06/11/2020

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III/2020

Tải về
2806/KH-UBND 24/09/2020

Kế hoạch cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2020 -2021

Tải về
Quý II/2020 05/07/2020

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II/2020

Tải về
6 tháng đầu năm 2020 05/07/2020

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020

Tải về
814/QĐ-STTTT 30/06/2020

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Tải về
719/STTTT-KHTC 15/06/2020

V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2020 (các Doanh nghiệp).

Tải về
720 /STTTT-KHTC 15/06/2020

V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2020 (UBND các huyện, thị xã, thành phố).

Tải về
688/STTTT-KHTC 10/06/2020

V/v đề nghị báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2020

Tải về
528/STTTT-CNTT 08/05/2020

V/v Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ

Tải về
506/STTTT-CNTT 04/05/2020

V/v phối hợp cung cấp số liệu phục vụ xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên 2.0

Tải về
0/TTCNTT 01/05/2020

Tài liệu tập huấn TDOffice

Tải về
404/STTTT-CNTT 07/04/2020

Về việc Báo cáo đánh giá, thi hành Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Tải về
Quý I/2020 04/04/2020

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I/2020

Tải về
260/TB-STTTT 12/03/2020

Thông báo triệu tập học viên tham gia lớp Đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Tải về
207/STTTT-CNTT 28/02/2020

V/v đề nghị báo cáo số liệu tình hình ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh quý I/2020

Tải về
01/2020/TT-BTTTT 27/02/2020

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 25 26 27  Trang sau