Video

Sở TTTT Điện Biên: Tập huấn chương trình xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2018
Sở TTTT Điện Biên: Tập huấn chương trình...
Hội thi Tin học khối CBCC, VC trẻ tỉnh...
Sở TT&TT: Học tập và làm theo tư tưởng,...
Vì biên giới hoà bình hữu nghị (Tây...
Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân...

Liên kết Website

Tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa
Website thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ
ngành kiểm tra Đảng
Công đoàn Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp Quốc gia Sở Thông tin và Truyền thông
Thể lệ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019
tuyên truyền asean
VTCI Chương trình viễn thông công ích 2016-2020
Văn phòng thư điện tử eOffice
Số hóa truyền hình mặt đất
Chính phủ Việt Nam
Công báo

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập:

9487727

Trang nhất » Văn bản QLNN

Tên / Số / ký hiệu : 376/STTTT-KHTC
Về việc / trích yếu

V/v áp dụng thực hiện hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành 03/07/2014
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Kế hoạch - Tài chính
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư
Người ký duyệt Nguyễn Hùng Cường
Cơ quan / đơn vị ban hành Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên
Tải về máy Đã xem : 576 | Đã tải: 7
Nội dung chi tiết
         UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 376/STTTT-KHTC
V/v áp dụng thực hiện hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Thông tin
và Truyền thông
Điện Biên, ngày 16 tháng 7 năm 2014
              
Kính gửi:  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Điện Biên Phủ;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông;
- Các đơn vị in, phát hành trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 03/7/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 933/QĐ-BTTTT về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông đến hết ngày 31/12/2013, bao gồm:
1. Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời kỳ hệ thống hóa đầu tiên.
2. Danh mục văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời kỳ hệ thống hóa đầu tiên.
3. Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời kỳ hệ thống hóa đầu tiên.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2394/UBND-VX, ngày 07/7/2014 về việc áp dụng thực hiện hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, thực hiện./.
(Nội dung Quyết định số 933/QĐ-BTTTT được đăng tải trên Website Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://dic.gov.vn

 

Nơi nhận:  KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC
Như  trên;
- Phòng VHTT các huyện, tx, tp;
- Đài TT-TH các huyện, tx, tp;
- BBT Website (đăng tải);
- Lưu VT, KHTC.

Nguyễn Hùng Cường