22:22 ICT Thứ tư, 20/02/2019
English


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
498/TB_STTTT 17/08/2017

Thông báo kết quả tuyển dụng công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tải về
421/TB-STTTT 14/07/2017

Thông báo kết quả xét tuyển, tuyển dụng công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tải về
374/TB-STTTT 26/06/2017

Thông báo triệu tập Thí sinh tham dự phỏng vấn tuyển dụng công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tải về
373/TB-STTTT 26/06/2017

Thông báo danh sách Thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tải về
290/TB-STTTT 18/05/2017

Thông báo về việc tuyển dụng Công chức

Tải về
483/TB-STTTT 19/08/2016

Thông báo về việc triệu tập học viên tham gia Lớp Đào tạo, bồi dưỡng về đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Điện Biên năm 2016

Tải về
544/STTTT-CNTT 03/11/2011

Về việc khảo sát tình hình triển khai Chỉ thị 897/CT-TTg ngày 10/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Tải về
1595/QĐ-BTTTT 03/10/2011

Về việc công bố định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

Tải về
1601/QĐ-BTTTT 03/11/2011

Về việc công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin

Tải về
993/QĐ-BTTTT 01/07/2011

Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Tải về
330/TB-STTTT 22/07/2011

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên internet

Tải về
897/CT-TTg 10/06/2011

Về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số

Tải về
1066/BXD-KTXD 05/06/2009

Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Tải về
148/TB-BTTTT 23/12/2010

Thông báo kết luận về việc xử lý giả mạo số điện thoại trên mạng viễn thông di động

Tải về
707/PTTH&TTĐT 07/09/2010

Thông báo danh sách các trò chơi trực tuyến ngừng phát hành

Tải về