17:07 ICT Thứ ba, 14/07/2020
English

Ðưa Bảo tàng đến với công chúng

Ðưa Bảo tàng đến với công chúng

“Không thụ động chờ khách mà chủ động tìm đến với công chúng” là điều mà Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ đang thực hiện trong thời gian qua. Chủ trương này...