Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên: Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Thứ ba - 28/12/2021 19:26
DIC - Ngày 21/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch CCHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 4289/QĐ-UBND.
Mục đích trọng tâm cải cách hành chính là: Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của tỉnh, của đất nước, trong đó, tập trung đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.
Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm hiệu quả, đúng thời gian và bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Kế hoạch tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ cụ thể về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; Tuyên truyền cải cách hành chính.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định./.

Tác giả: Tin: Thu Hiền

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây