Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính tại địa phương theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

Thứ ba - 29/03/2022 00:18
DIC - Vừa qua, UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã thành phố nghiêm túc thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ.
          Theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác CCHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành, quản trị về CCHC dựa trên điều kiện thực tiễn của ngành, địa phương.
          Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện thể chế về CCHC theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đồng thời chủ động xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, cản trở.
          Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh rà soát quy trình, quy định tiêu chuẩn, tiêu chí về thủ tục hành chính (TTHC) để kiến nghị, đề xuất bãi bỏ những quy định không cần thiết nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ TTHC. Tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm và sự thân thiện của đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận một cửa khi tiếp xúc, hướng dẫn giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Quan tâm đầu tư nguồn lực tài chính, con người; huy động mọi nguồn lực của xã hội để phục vụ cho công tác CCHC, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm; mọi chính sách phải hướng tới người dân, doanh nghiệp. Tổ chức đối thoại, lấy ý kiến và tiếp thu nghiêm túc ý kiến của nhân dân về CCHC.
          UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Tập trung tham mưu triển khai 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu; ưu tiên tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công Quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
          Thực hiện kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với cơ sở dữ liệu của cơ quan hải quan, thuế, ngân hàng trên địa bàn tỉnh theo quy định; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm cắt giảm chi phí, thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp.

Tác giả: Lâm Phong

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây