Tỉnh ủy Điện Biên ban hành Nghị quyết về Cải cách hành chính giai đoạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Thứ tư - 11/08/2021 03:00
Với mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp. Tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, thân thiện để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và cải thiện PCI để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Ngày 29/7/2021, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Theo đó, Nghị quyết đề ra 8 mục tiêu cụ thể để thực hiện trong giai đoạn 2021 -2025 và định hướng 4 mục tiêu thực hiện vào năm 2030, như: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm 100% văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh được ban hành đúng pháp luật, thống nhất, đồng bộ và có tính khả thi cao; tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% vào năm 2025 và đạt 55% vào năm 2030 so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã thực hiện thành công TTHC trước đó vào năm 2025 và 85% vào năm 2030; 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng; giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống bình quân còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin và Truyền thông là hạ tầng cho chuyển đổi số; 100% văn bản điện tử ký số của cơ quan nhà nước được trao đổi, liên thông trên môi trường mạng; 100% TTHC (đủ điều kiện) được cung cấp mức độ 4; 80% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng; đầu tư xây dựng 01 đô thị thông minh là thành phố Điện Biên Phủ. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh khoảng 2.000 doanh nghiệp vào năm 2025 và khoảng 2.700 doanh nghiệp vào năm 2030. Sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo hợp lý, tinh gọn, hiệu quả. Cải cách mạnh mẽ PCI, phấn đấu điểm số các chỉ số thành phần tăng bình quân 0,3 - 0,8 điểm/năm, PCI xếp hạng khá, nằm trong tốp 5 tỉnh dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc, thuộc nhóm 40 tỉnh đứng đầu bảng sếp hạng vào năm 2025 và nằm trong nhóm 35 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước vào năm 2030... Để thực hiện mục tiêu đề ra, Nghị quyết đã đưa ra 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền; đẩy mạnh cải cách hoàn thiện thể chế pháp luật của tỉnh; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung nâng cao chỉ số PCI; chú trọng thực hiện tốt công tác thu hút, xúc tiến đầu tư, gắn với nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các dự án đầu tư; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ; quan tâm thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng Đề án, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. Định kỳ hằng năm, kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện và xác định là một tiêu chí đánh giá xếp loại người đứng đầu các ngành, địa phương.

Tác giả: Tin: Trần Hà

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây