Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở

Thứ năm - 19/08/2021 22:14
DIC - Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành kèm theo Quyết định số 1216/QĐ-BTTT Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở.
Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền tập trung vào nội dung trọng tâm: Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tuyên truyền các nội dung trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; việc thực hiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước;.. tình hình triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-749-qd-ttg-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-den-nam-2025-184241-d1.html Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các địa phương… Hình thức thông tin, tuyên truyền được triển khai thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã; thông tin trên bảng tin công cộng, các bản tin, tài liệu không kinh doanh, trang thông tin điện tử; tổ chức nhắn tin trên mạng viễn thông; truyền thông trên các nền tảng công nghệ... Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn địa phương./.

Tác giả: Tin: Song Vũ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây