Điện Biên: Ban hành Chỉ thị nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thứ tư - 15/09/2021 05:11
DIC - Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện,thị xã, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác xây dựng và thi hành pháp luật, xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm các quy định Luật Ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn; Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và yêu cầu thực tiễn của ngành, lĩnh vực, chủ động đề xuất, tham mưu xây dựng, ban hành văn bản QPPL; Tăng cường công tác rà soát văn bản thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý để kịp thời đề xuất hoàn thiện pháp luật, xử lý mẫu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp nhằm phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hội nhập quốc tế; chú trọng tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác trong tìm hiểu và tuân thủ pháp luật; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, khai thác, ứng dụng tốt CNTT nhằm đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng các văn bản QPPL; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật; Quan tâm bố trí, điều động Cán bộ công chức có năng lực thực hiện công tác xây dựng pháp luật, pháp chế để đáp ứng yêu cầu công việc…

Tác giả: Tin: Song Vũ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây