Điện Biên: Ban hành quy định tạm thời chính sách hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo

Thứ sáu - 14/04/2017 04:49
Ngày 31/3/2017 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 238/QĐ-UBND về ban hành Quy định tạm thời về cơ chế tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2017 - 2020.
Theo đó đối tượng thuộc diện áp dụng các cơ chế chính sách là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân liên quan trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 và các xã ngoài Chương trình 30a, chương trình 135; Ưu tiên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, người khuyết tật còn khả năng lao động thuộc hộ nghèo hoặc người lao động thuộc hộ nghèo có người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo; tạo điều kiện để người sau cai nghiện ma túy, nhiễm HIV/AISD, nạn nhân bị mua bán trở về.Quyết định đề ra 5 điều kiện, 4 nguyên tắc và 3 nội dung, mức chi hỗ trợ, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu là: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo; Dự án hỗ trợn phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn bản đặc biệt khó khăn; Dự án hỗ trợn phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135Quyết định cũng Quy định cụ thể trình tự, thủ tục xây dựng và tổ chức thực hiện cho cấp huyện, cấp xã, cấp thôn bản từ việc lập Kế hoạch dự án, xây dựng dự án đến công tác thẩm định, phê duyệt dự án, tổ chức thực hiện đến đến công tác kiểm tra giám sát và quản lý, cấp phát, thanh quyết toán nguồn kinh phí dự án.Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban dân tộc, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các dự án; phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Sở ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện các quy định tại Quyết định; UBND các huyện, xã theo phân cấp sẽ tổ chức triển khai trên địa bàn. Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định.

Tác giả: Nguyễn Thương

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây