Điện Biên: Triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2019 – 2021

Thứ năm - 17/01/2019 22:23
DIC - UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về hành động triển khai công tác đối ngoại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019 – 2021 và các năm tiếp theo.
Theo đó, để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra tại hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 và các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường chỉ đạo và quản lý nhà nước về lĩnh vực đối ngoại và mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu công tác đối ngoại phải bám sát chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Quá trình hội nhập quốc tế phải gắn với ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ gìn bản sắc dân tộc. Thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo vệ biên giới, nhất là đối với những địa bàn phức tạp. Đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trao đổi thương mại khu vực biên giới. Cùng với đó, các cấp, các ngành chủ động, sáng tạo trong quán triệt, cụ thể hóa thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tăng cường quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả với từng đối tác, trong từng lĩnh vực, nhất là về kinh tế. Kế hoạch đã nêu ra 9 nội dung cần phải thực hiện; trong đó có nội dung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý các hoạt động đối ngoại; hội nhập quốc tế và công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển bền vững; đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các địa phương nước CHDCND Lào, Trung Quốc và các nước trong cộng đồng ASEAN; công tác ngoại giao văn hóa, công tác thông tin đối ngoại, công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; công tác quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia và tăng cường nguồn lực cho công tác đối ngoại… Tại kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh và trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 – 2020 tầm nhìn đến 2025.

Tác giả: Châu Loan

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây