Điện Biên thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Thứ sáu - 08/11/2019 02:45
DIC - Ngày 05/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1151/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo. Các Ủy viên gồm: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Tư pháp; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Bưu điện tỉnh; Giám đốc Viễn thông Điện Biên; Giám đốc Viettel Điện Biên; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tiếp cận và đẩy mạnh việc ứng dụng thành tựu về Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên. Đồng thời, cho ý kiến về các chương trình, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh. Thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông do Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng; Tổ phó gồm: Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị thường trực của Tổ giúp việc. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên./.

Tác giả: Tin: Trần Nga

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây