Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, tỉnh và quốc gia

Thứ tư - 21/10/2020 20:31
DIC - Nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng việc triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số hàng năm của các bộ, tỉnh và của cả nước, vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1726/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”.
Theo đó, đối tượng áp dụng của Đề án là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ một số cơ quan không thực hiện chức năng quản lý nhà nước hoặc ít cung cấp thủ tục hành cho người dân và doanh nghiệp); Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ chỉ số chuyển đổi số được quy định rõ gồm 03 cấp: Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh; Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ và Chỉ số chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh được cấu trúc theo 03 trụ cột là: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Trong mỗi trụ cột đều có 07 chỉ số chính, gồm: Chỉ số đánh giá về Chuyển đổi nhận thức; Chỉ số đánh giá về Kiến tạo thể chế; Chỉ số đánh giá về Phát triển Hạ tầng và nền tảng số; Chỉ số đánh giá về Thông tin và Dữ liệu số; Chỉ số đánh giá về Hoạt động chuyển đổi số; Chỉ số đánh giá về An toàn, an ninh mạng; Chỉ số đánh giá về Đào tạo và phát triển nhân lực. Thang điểm đánh giá của Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh là 1000 điểm. Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ không đánh giá riêng theo các trụ cột như cấp tỉnh mà đánh giá chung chỉ số chuyển đổi số của Bộ để đảm bảo các tiêu chí đánh giá là tương đồng, phù hợp với đặc điểm mỗi Bộ phụ trách một trụ cột khác nhau. Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ cũng bao gồm 07 chỉ số chính như Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và thang điểm đánh giá của Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ là 500 điểm. Để triển khai thực hiện, Đề án tập trung vào 04 nhóm giải pháp cụ thể gồm: Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các bộ, các tỉnh đối với việc xác định Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Bộ chỉ số chuyển đổi số; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kinh phí cho công tác xác định Bộ Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh. Ngoài ra, Đề án cũng hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về phương pháp, trình tự đánh giá các chỉ số chuyển đổi số cũng như cách tính toán, xác định điểm đánh giá./.

Tác giả: Tin: Trần Nga

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây