Phát triển hạ tầng bưu chính - viễn thông phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thứ sáu - 21/06/2019 13:01

Phát triển hạ tầng bưu chính - viễn thông phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đó là khẳng định của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tại Hội nghị giao ban các doanh nghiệp Bưu chính -Viễn thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019.
/uploads/news/2019_07/4anh-giao-ban_1.jpg Đồng chí Chu Xuân Trường - Giám đốc Sở TT&TT chủ trì Hội nghị giao ban các doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông năm 2019. Xác định phát triển hạ tầng bưu chính- viễn thông sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, thời gia qua, Sở TT&TT đã chủ động, tích cực tham mưu xây dựng trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các quy hoạch, văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính- viễn thông. Đến nay, cơ bản các quy hoạch thuộc lĩnh vực bưu chính- viễn thông đã được xây dựng như: Quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thụ động đến năm 2020; Điều chỉnh Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin đến năm 2020; Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp; Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động TT&TT; Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng… Việc hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý thuộc lĩnh vực bưu chính - viễn thông đã góp phần tạo hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, huy động các nguồn lực đầu tư và tạo động lực thúc đẩy hoạt động ứng dụng, phát triển hệ thống TT&TT trên địa bàn. Sở cũng đã tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành thực hiện công tác đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn, an ninh thông tin; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của Nhà nước trong hoạt động bưu chính - viễn thông; tiếp tục đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng bưu chính - viễn thông, cung cấp dịch vụ nhằm góp phần tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Sở TT&TT luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh; giải quyết được những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh và phát triển hạ tầng. Ngành bưu chính đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ của người nhân Để đảm bảo cho mạng lưới bưu chính phát triển đồng bộ và rộng khắp, đáp ứng tối đa nhu cầu cung cấp dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp, tỉnh Điện Biên đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ bưu chính chất lượng cao, an toàn. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh duy trì và hoạt động ổn định với 153 điểm phục vụ, có 81 tuyến đường thư; hoạt động khai thác mạng lưới, vận chuyển trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát được mở rộng, thông suốt, bán kính bình quân 4,75km; số người dân được phục vụ/01 điểm là 3,906 người. Một trong những điểm nổi bật của ngành bưu chính trong năm 2018 là việc cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với 27.000 hồ sơ thủ tục hành chính công của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đến tay người dân, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Tổng doanh thu dịch vụ bưu chính năm 2018 đạt 123 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bưu chính đã chú trọng cung cấp mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo chất lượng và an toàn an ninh thông tin trong tình hình mới; công tác tiếp thị khách hàng lớn, đặc biệt là khách hàng sử dụng dịch vụ Phát hàng Thu tiền (COD). Ngành viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc của người dân Cùng với sự phát triển bưu chính, ngành viễn thông đã và đang trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Điện Biên, góp phần hướng đến xây dựng nền tảng vững chắc trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thành phố thông minh. Các doanh nghiệp viễn thông đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động phát triển hạ tầng mạng lưới, triển khai các giải pháp lắp đặt và phát sóng mới các trạm BTS, đưa tổng số trạm BTS lên 1.536 trạm (2G, 3G, 4G). Toàn tỉnh hiện có 441 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng của 3 nhà mạng viễn thông di động (Vinaphone, Viettel, MoboFone) tại 120/130 xã, phường, thị trấn, các xã còn lại đều nằm trong khu vực cụm xã, đáp ứng cơ bản đầy đủ nhu cầu của người dân. Hạ tầng truyền dẫn cáp quang được kéo đến 100% trung tâm các xã, 130/130 xã, phường có kết nối băng rộng cố định đến trung tâm. Tổng số thuê bao Internet trên địa bàn toàn tỉnh đạt gần 38.000 thuê bao trong đó thuê bao truy cập qua hệ thống cáp quang đến tận hộ gia đình là gần 37.000 thuê bao, điểm truy cập Internet công cộng là 182 điểm. Tổng doanh thu trong lĩnh vực viễn thông năm 2018 đạt trên 416 tỷ đồng. Tuy nhiên, bưu chính - viễn thông là lĩnh vực phát triển với tốc độ rất nhanh, đặc biệt trong môi trường mạng Internet bao phủ như hiện nay, công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và quản lý thông tin đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; việc đầu tư xây dựng hạ tầng bưu chính, viễn thông và khả năng cung ứng dịch vụ giữa các vùng ở tỉnh ta có sự chênh lệch, các doanh nghiệp thường đẩy mạnh cung cấp dịch vụ tập trung vào các khu vực trung tâm các huyện, thị xã, thành phố; các vùng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Nhiệm trọng tâm thời gian tới Để phát huy kết quả đạt được, tiếp tục phát triển hạ tầng bưu chính - viễn thông theo hướng hiện đại, phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh. Tại Hội nghị giao ban Giám đốc Sở TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính - viễn thông trong cần tập trung, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Đối với các doanh nghiệp bưu chính: Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trên cơ sở tuân thủ pháp luật, đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới đến các vùng khó khăn; nâng cao hiệu quả hoạt động Điểm Bưu điện Văn hóa xã. Đề xuất cơ chế, chính sách về đất đai để nâng cao năng lực hạ tầng bưu chính làm nền tảng phát triển thương mại điện tử. Thực hiện và triển khai cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích, góp phần cùng các cơ quan nhà nước nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác các dịch vụ bưu chính; đảm bảo tuyệt đối an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm, công điện của các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang ở Trung ương và địa phương. Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trong các hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát thư nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại. Đặc biệt tăng cường kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa trước khi chấp nhận để đề phòng kẻ xấu lợi dụng vận chuyển trái phép các chất ma túy qua mạng bưu chính. Đối với các doanh nghiệp Viễn thông: Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về đầu tư xây dựng hạ tầng và cung cấp dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức rà soát, kiểm tra đo thử, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị, đường truyền; xây dựng các phương án tối ưu dự phòng phân tải, ứng cứu tình huống, sự cố bất thường gây tắc nghẽn, mất liên lạc của mạng viễn thông (di động, cố định, internet...) đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh phục vụ nhiệm vụ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo thông tin liên lạc trong mùa mưa lũ. Đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông phục vụ phát triển đô thị thông minh; tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông. Tiếp tục tăng cường quản lý thông tin thuê bao di động trả trước; quản lý giá cước và khuyến mại, thúc đẩy thị trường dịch vụ viễn thông. Đẩy mạnh truyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện chuyển mạng giữ số theo nhu cầu của người dân./.

Tác giả: Bài: Hà Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây