08:14 ICT Thứ bảy, 24/07/2021
English

UBND tỉnh Điện Biên: Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thứ sáu - 01/03/2019 10:46
DIC - Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, toàn tỉnh có 127.667 hộ dân cư; trong đó hộ nghèo có 47.336 hộ, chiếm 37,08 % và 12.483 hộ cận nghèo, chiếm 9,78 %. Riêng hộ nghèo là dân tộc thiểu số có 46.121 hộ, chiếm 46,28 % tổng số hộ dân tộc thiểu số; số hộ nghèo về thu nhập có 46.507 hộ, chiếm 98,25 % số hộ nghèo.
Hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt tại quyết định này là cơ sở để thực hiện chính sách an sinh xã hội và chính sách kinh tế, xã hội khác trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/02/2019. Xem chi tiết Quyết định tại đây

Tin: Châu Loan

Tin đã đăng