Điện Biên: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Thứ tư - 20/02/2019 04:25

Điện Biên: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019

DIC - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019.
/uploads/news/2019_02/img_2573_2.jpg Các cơ quan, đơn vị khối thi đua Văn hóa-xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2019. (Ảnh: Trần Tuấn). Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020; là năm đột phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII…Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ; các cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng chân trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019 với các nội dung cụ thể: Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai dịch bệnh; Triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là thực hiện 03 phong trào thi đua lớn “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, thành thạo về chuyên môn; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm kỷ cương, kỷ luật hành chính; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, cơ sở; gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quyết liệt thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với cải cách hành chính. Không ngừng đổi mới tư duy quản lý, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của CBCC, VC. Phát huy sức mạnh của các cơ quan báo chí trong việc phát hiện, xây dựng bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu , các điển hình tiên tiến… Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đưa tin bài về những kết quả đạt được qua các phong trào thi đua ; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và dành thời lượng phát sóng để biểu dươn kịp thời gương người tốt, việc tốt, ác điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019 và giai đoạn 2016-2020.

Tác giả: Tin: Song Vũ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây