05:10 ICT Thứ năm, 24/09/2020
English

Tuyên truyền văn bản pháp luật mới

Thứ hai - 03/06/2013 07:24
DIC-Ngày 8/5 vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị phổ biến văn bản pháp luật năm 2013 đến các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các lực lượng vũ trang một số văn bản pháp luật mới.
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Trong đó có Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2012; Luật Sửa đổi 6 điều và bổ sung thêm 9 điều quy định mới, cụ thể: Sửa đổi Điều 14 về công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư xây dựng; Điều 18 về công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp Nhà nước; Điều 21 về công khai, minh bạch trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Điều 30 về công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ; Điều 47 về xác minh tài sản và Điều 77 về trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước. Bổ sung các Điều: 26a công khai, minh bạch trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông; 26b công khai, minh bạch trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; 26c công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách an ninh xã hội; 26d công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách dân tộc; 32a trách nhiệm giải trình; 46a công khai bản kê khai tài sản; 46b nghĩa vụ giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm; 47a thẩm quyền yêu cầu xác minh tài sản và Điều 53a quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Các điều của Luật được sửa đổi bổ sung quy định cụ thể và chi tiết với mục đích hoàn chỉnh thêm cho hệ thống hành lang pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng đang là vấn đề quốc nạn.
Luật đã có hiệu lực từ ngày 1/2/2013.

Minh Đức

Xem tiếp...

Tin đã đăng