16:32 ICT Thứ ba, 14/07/2020
English

Ngành Thông tin và truyền thông: Kế thừa lịch sử - Hướng tới tương lai

Thứ tư - 31/08/2016 09:39

Ngày 28 tháng 8 năm 1945 đã được ghi vào mốc son lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đó là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và với toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ của nước Việt Nam mới và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm mười ba Bộ để đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử trước dân tộc; trong đó có Bộ Thông tin, Tuyên truyền và Bộ Giao thông Công chính, bao gồm nội hàm của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày nay.
 
 

Nguồn tin: mic.gov.vn

Xem tiếp...

Tin đã đăng