12:26 ICT Thứ bảy, 30/05/2020
English

Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ công chức

Thứ sáu - 27/03/2015 22:24
Hôm nay (26/3), tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ công chức năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Tới dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Hoàng Văn Nhân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Trên cơ sở sự lãnh chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, năm 2014, các Bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trên nhiều nội dung như: Tiến hành kiểm tra cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước. Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về thể chế, về tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức.


Điểm cầu tỉnh Điện Biên.

 
 
Cùng với các địa phương khác trong cả nước, trong năm 2014, tỉnh Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện theo kế hoạch công tác cải cách hành chính của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực, chủ động trong công tác rà soát thủ tục hành chính kịp thời phát hiện để bổ sung, sửa đổi, hoặc ban hành mới các văn bản cũ không còn phù hợp. Việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan đơn vị hành chính được duy trì củng cố, phần nào đã đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch. Thực hiện cơ chế một cửa hiện nay, cấp tỉnh có 14/19 cơ quan chuyên môn; cấp huyện có 9/10 đơn vị; cấp xã 51/130 xã, phường, thị trấn. Thực hiện một cửa hiện đại, một cửa liên thông toàn tỉnh có 9 đơn vị đã triển khai thực hiện. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành quan tâm triển khai, việc giao quyền tự chủ về tài chính cho các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo đúng quy định.

Tại hội nghị, sau khi các Bộ, ngành, địa phương tham gia đóng góp ý kiến về việc thực hiện công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị: Năm 2015, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai đồng bộ các nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; xây dựng và triển khai có hiệu quả các đề án, dự án cải cách hành chính 2015 của các Bộ, ngành, trong đó chú ý đến việc bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, coi đây là khâu đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách tổng thể nền hành chính nhà nước. Mặt khác, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân; tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án: "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" và nghiên cứu đổi mới phương thức tuyển dụng công chức./.

 

Thái Thanh - Ngọc Hải

Xem tiếp...

Tin đã đăng