14:09 ICT Thứ ba, 07/07/2020
English

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Thứ hai - 26/12/2016 14:09
DIC-Sáng ngày 23/12, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tham dự Hội nghị tổng kết có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, 04 chi bộ trực thuộc, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ

(Nguyễn Hùng Cường, Phó Bí thư Đảng bộ điều hành chỉ đạo tại Hội nghị)
 
Năm 2016, được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trực tiếp là Đảng ủy Dân chính Đảng từng đảng viên trong Đảng bộ đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng đã triển khai quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng; tích cực nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh gắn với công tác phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề  về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016,  Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…Qua đó làm chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
Tại Hội nghị, các đảng viên tích cực tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; quy chế làm việc BCH Đảng bộ, đăng ký chỉ tiêu thi đua của Đảng bộ năm 2017. Hội nghị cũng đã tập trung dân chủ đánh giá, phân loại Đảng viên; lấy phiếu tín nhiệm Ban Giám đốc Sở.
Năm 2016, Đảng ủy đã tặng Giấy khen cho Chi bộ Văn phòng - Kế hoạch tài chính đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Trọng Nghĩa

Xem tiếp...

Tin đã đăng