05:11 ICT Thứ năm, 04/06/2020
English

Điện Biên: Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ ba - 13/09/2016 13:48
DIC-Xác định công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, người lao động và chiến sĩ lực lượng vũ trang. Ngày 1/9, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 2642/KH-UBND về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
(Ảnh tư liệu).

(Ảnh tư liệu).

Kế hoạch tập trung vào triển khai thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ: Quán triệt Chỉ thị 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 15/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quan điểm, chủ trương của Đảng và quy định của nhà nước về công tác dân vận; Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền và thực hiện tốt chính sách dân tộc; Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số với công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới, đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; Bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ dân vận, đổi mới phương thức công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ động định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phòng chống có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tin, bài tuyên truyền về công tác dân vận nhất là ở vùng đòng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, kịp thời thông tin và biểu dương các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt.

Kiều Trang

Xem tiếp...

Tin đã đăng