19:34 ICT Thứ năm, 05/08/2021
English

Điện Biên: Công bố danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

Thứ ba - 26/02/2019 16:17
DIC - Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo Quyết định có 42 TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông trong đó có 5 TTHC thuộc lĩnh vực báo chí; 16 TTHC thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; 14 TTHC thuộc lĩnh vực Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; 6 TTHC thuộc lĩnh vực bưu chính; 01 TTHC thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. Tại UBND cấp huyện có 6 TTHC trong đó có 02 TTHC thuộc lĩnh vực Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; 4 TTHC thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. Nội dung Quyết định nêu rõ thời hạn giải quyết, địa điểm thực hiện, phí, lệ phí, căn cứ pháp lý và cách thức thực hiện qua trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Những thủ tục hành chính được Sở Thông tin và Truyền thông công bố niêm yết theo đúng quy định, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu và thực hiện.
Chi tiết Quyết định số 151/QĐ-UBND. Xem tại đây

Tin: Thu Hiền

Tin đã đăng