18:33 ICT Chủ nhật, 19/09/2021
English

Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu - 16/10/2020 08:21
 
Số TT Họ và tên
I ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
1 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng
2 Đồng chí Mùa A Sơn
3 Đồng chí Lê Thành Đô
4 Đồng chí Lò Văn Mừng
5 Đồng chí Giàng Thị Hoa
6 Đồng chí Lò Văn Phương
7 Đồng chí Phạm Khắc Quân
8 Đồng chí Ngô Quang Tuấn
9 Đồng chí Hà Quang Trung
10 Đồng chí Tráng A Tủa
11 Đồng chí Phạm Đức Toàn
12 Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân
13 Đồng chí Chu Xuân Trường
14 Đồng chí Lò Thị Minh Phượng
15 Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan
16 Đồng chí Mùa A Vảng
17 Đồng chí Lò Văn Tiến
18 Đồng chí Lê Trọng Khôi
19 Đồng chí Vừ A Bằng
20 Đồng chí Trần Nam Trung
21 Đồng chí Trần Cao Cường
22 Đồng chí Phạm Ngọc Hân
23 Đồng chí Đỗ Thị Thu Thủy
24 Đồng chí Lò Thị Luyến
25 Đồng chí Lê Thanh Hà
26 Đồng chí Đặng Thành Huy
27 Đồng chí Nguyễn Phi Sông
28 Đồng chí Bùi Minh Hải
29 Đồng chí Phạm Việt Dũng
30 Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn
31 Đồng chí Nguyễn Thành Phong
32 Đồng chí Phan Văn Thống
33 Đồng chí Phạm Văn Nam
34 Đồng chí Lỳ Lỳ Xá
35 Đồng chí Nguyễn Quang Hưng
36 Đồng chí Lê Khánh Hòa
37 Đồng chí Chu Đình Hà
38 Đồng chí Cao Đăng Hạnh
39 Đồng chí Tẩn Minh Long
40 Đồng chí Lê Thanh Bình
41 Đồng chí Đinh Bảo Dũng
42 Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt
43 Đồng chí Trịnh Hoàng Thắng
44 Đồng chí Phạm Giang Nam
45 Đồng chí Vàng Thị Bình
46 Đồng chí Vi Thị Hương
47 Đồng chí Nguyễn Tự Lập
48 Đồng chí Nguyễn Minh Phú
49 Đồng chí Lò Văn Cương
50 Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt
51 Đồng chí Lê Tiến Dũng
52 Đồng chí Vùi Văn Nguyện
II ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
1 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng
2 Đồng chí Mùa A Sơn
3 Đồng chí Lê Thành Đô
4 Đồng chí Lò Văn Mừng
5 Đồng chí Giàng Thị Hoa
6 Đồng chí Lò Văn Phương
7 Đồng chí Phạm Khắc Quân
8 Đồng chí Ngô Quang Tuấn
9 Đồng chí Hà Quang Trung
10 Đồng chí Tráng A Tủa
11 Đồng chí Phạm Đức Toàn
12 Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân
13 Đồng chí Chu Xuân Trường
14 Đồng chí Lò Thị Minh Phượng
15 Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan
III BÍ THƯ TỈNH ỦY
1 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng
IV PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY
1 Đồng chí Mùa A Sơn
2 Đồng chí Lê Thành Đô
Hội nghị BCH lần thứu nhatas cũng đã bầu ra UBKT Tỉnh ủy khóa XIV gồm 11 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, UV BTV TU giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Tin đã đăng