Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV

Thứ tư - 14/10/2020 04:16

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV

Sáng nay (14/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ công an; các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Nam Định và Quảng Ninh. Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 349 đại biểu đại diện cho trên 40.000 đảng viên thuộc 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
/uploads/news/2020_10/1_2.jpg Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội lần này có nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV để lãnh đạo Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu to lớn mà Đại hội sẽ quyết định. http://www.baodienbienphu.info.vn/Uploads/images/phunglinhgiang/2020/10/14/IMG_1384pbbbb.jpg /uploads/news/2020_10/2_1.jpg Description: http://www.baodienbienphu.info.vn/Uploads/images/phunglinhgiang/2020/10/14/IMG_1384pbbbb.jpg Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Báo cáo chính trị Đại hội do đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày đã nêu rõ: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến phức tạp, có cả những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy: Kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, có 18 nhóm chỉ tiêu ước đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016-2020 đạt hơn 6,8%/năm; GRDP bình quân đầu nười năm 2020 đạt hơn 38 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng gấp 1,44 lần so với năm 2015; kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được chú trọng, quan tâm đầu tư; toàn tỉnh có gần 40 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 3,49%/năm; hoạt động du lịch tiếp tục đà phát triển; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, các vấn đề xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo giải quyết đạt kết quả. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng- an ninh được đảm bảo; quan hệ đối ngoại được mở rộng; khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của Điện Biên chưa bền vững, sức cạnh tranh thấp; cơ cấu chuyển dịch chưa vững chắc; quản lý, khai thác các tiềm năng, lợi thế để phát triển chưa tương xứng, nhất là tiềm năng lợi thế về sản xuất nông, lâm nghiệp, dịch vụ du lịch. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn hạn chế, nhất là quản lý xây dựng quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng. Tiến độ triển khai một số chương trình, dự án chậm so với yêu cầu. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn tỉnh còn cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi còn tiền ẩn nhân tố mất ổn định... http://www.baodienbienphu.info.vn/Uploads/images/phunglinhgiang/2020/10/14/DSC_0277dcmmm.jpg /uploads/news/2020_10/3_1.jpg Description: http://www.baodienbienphu.info.vn/Uploads/images/phunglinhgiang/2020/10/14/DSC_0277dcmmm.jpg Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Nhiệm kỳ 2020-2025, Điện Biên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,0%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.000 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 280.000 tấn; đến năm 2025 đón khoảng 1.300 ngàn lượt khách du lịch, tổng thu ngân sách du lịch đạt 2.400 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều từ 30,67% (năm 2020) xuống còn dưới 16% (năm 2025); có 2 huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới; 45% số xã đạt chuẩn và cơ bản chuẩn nông thôn mới; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã và đi lại được quanh năm; 98% hộ dân được sử dụng điện lưới; hơn 85% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh… Để hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ mới, Điện Biên tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế; phấn đấu đưa Điện Biên tham gia vào chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ hàng hóa, nông sản; thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó: Tập trung hoàn thành các xã nông thôn mới nâng cao; thôn, bản nông thôn mới; thôn, bản nông thôn kiểu mẫu; ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu ở nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đô thị theo hướng hiện đại góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu đầu tư công theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; đẩy mạnh đầu tư, xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu Tây Trang; đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng tại cửa khẩu Huổi Puốc; đề xuất Chính Phủ nâng cấp lối mở A Pa Chải thành cửa khẩu chính. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân bằng các hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường, hỗ trợ khởi nghiệp; tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, ban hành các cơ chế chính sách đặc thù để thu hút đầu tư khai thác tiềm năng lợi thế của 3 vùng kinh tế (Vùng kinh tế động lực dọc Quốc lộ 279, Vùng kinh tế nông - lâm nghiệp sinh thái Sông Đà, Vùng kinh tế Mường Chà - Nậm Pồ - Mường Nhé); quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; Tăng cường công tác quân sự, quốc phòng địa phương gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; phát huy sức mạnh đại Đoàn kết các dân tộc, nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm… /uploads/news/2020_10/4_1.jpg Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời thống nhất cao với những nội dung của các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Tô Lâm lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Điện Biên cần tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác của các cấp ủy đảng; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, công vụ và hiện đại hóa hành chính; nâng cao năng lực quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Điện Biên cần tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh trên cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và tôn giáo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phát huy vai trò người có uy tín trong truyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới và giữ gìn an ninh, trật tự, biên giới quốc gia. Nhấn mạnh vai trò, vị trí chiến lược của Điện Biên trong an ninh, quốc phòng của Tổ quốc, đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh: Điện Biên cần tập trung công tác giảm nghèo bền vững, tiếp tục kế thừa kinh nghiệm triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé, huyện Nậm Pồ, để tổ chức nhân rộng việc triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo trong toàn tỉnh, phấn đấu 100% hộ nghèo trong tỉnh chưa có nhà ở kiên cố được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong nhiệm kỳ mới; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án xóa đói, giảm nghèo; giúp người dân vững tâm an cư, giữ gìn, kiến thiết biên cương vững chắc... Song trùng với các nhiệm vụ trên, Điện Biên cũng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh; quan tâm đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, thế trận trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện đáp ứng yêu cầu tác chiến, phòng thủ trong tình hình mới... Đại tướng mong muốn Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có tính kế thừa, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đúng quy định của Đảng, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra. Việc bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cần xem xét lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công Đại hội XIII của Đảng; tiếp thu, lĩnh hội tốt tinh thần Đại hội XIII để quán triệt hiệu quả trong Đảng bộ tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Chiều nay, Đại hội sẽ tiến hành Thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, khóa 2020-2025; Bầu và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Đồng thời, Ban Chấp hành khóa mới sẽ họp lần thứ nhất.

Tác giả: PVĐT

Nguồn tin: CDC Điện Biên

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây