08:42 ICT Thứ bảy, 06/06/2020
English

Cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2011 – 2016 thành công tốt đẹp

Chủ nhật - 05/06/2011 15:45
DIC-Ngày 26/5/2011, dưới sự chủ trì của ông Mùa A Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Điện Biên, UBBC tỉnh đã họp, thông qua biên bản xác nhận kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

UBBC tỉnh vui mừng nhận thấy, cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã thành công tốt đẹp. Trong cuộc bầu cử lần này, tổng số cử tri toàn tỉnh được ghi trong danh sách bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII là 300.445 người, (trong đó có: 148.924 nam, 151.521 nữ). Số cử tri đi bầu cử là 300.087 người, (trong đó có: 148.732 nam, 151.355 nữ). Số cử tri đi bầu so với số cử tri trong danh sách đạt tỷ lệ 99,88%, (trong đó: 99,87% nam, 99,89% nữ). Các đơn vị bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu cao là TP Điện Biên Phủ 100%, huyện Mường Ảng 100%, TX Mường Lay 99,99%; các huyện Tuần Giáo 99,97%, Điện Biên 99,96, Tủa Chùa 99,95%, Mường Chà 99,84%, Điện Biên Đông 99,80%, Mường Nhé 99,34%.

Tại cuộc bầu cử lần này, sau ba lần hiệp thương, có 77 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh để bầu 50 đại biểu. Trong đó, tỷ lệ nữ trong danh sách ứng cử viên là 23,37%, là người dân tộc chiếm 71,42%, là tuổi trẻ 27,5%, là người ngoài đảng 10,38%. Kết quả kiểm phiếu tại 13 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh cho thấy, sau một lần bầu, có 50 đại biểu trúng cử so với 50 đại biểu được ấn định cho nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND tỉnh Điện Biên (đạt tỷ lệ 100% so với số lượng cần bầu). Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đều trúng cử với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao. Cụ thể: Bà Lò Mai Trinh – UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đạt 88,61% số phiếu hợp lệ; Ông Mùa A Sơn – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đạt 87,43% số phiếu hợp lệ; Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đạt 83,83% số phiếu hợp lệ.

Theo đánh giá của ông Mùa A Sơn - Chủ tịch UBBC HĐND tỉnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của tỉnh Điện Biên nói chung, HĐND tỉnh lần này nói riêng đã bảo đảm đúng yêu cầu dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thành công của cuộc bầu cử được thể hiện ở số lượng cử tri đi bầu đạt tỷ lệ rất cao. Kết quả đó một lần nữa khẳng định thêm ý thức chính trị, trách nhiệm công dân và lòng yêu nước của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thể hiện niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành quản lý của chính quyền các cấp trong tỉnh rất cao. Sự tham gia tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân là yếu tố quan trọng để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ trong từng bước triển khai công tác bầu cử, từ việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng; đóng góp ý kiến, hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu được những người ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng; tổ chức vận động bầu cử; đến việc bỏ phiếu bầu ra được những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho nhân dân.

Công tác chuẩn bị, triển khai cuộc bầu cử đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ như kết hoạch đã xác định. Cuộc bầu cử diễn ra trong tình hình an ninh ổn định, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, không có các tình huống bất thường xảy ra. Cử tri toàn tỉnh đã bỏ phiếu bầu một lần đủ số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 theo quy định, không có trường hợp phải bầu lại, bầu thêm. Tỷ lệ đại biểu HĐND các cấp nói chung, HĐND tỉnh nói riêng có trình độ văn hóa, chuyên môn đào tạo cao hơn các nhiệm kỳ trước đây là điều kiện để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử. Thành phần, cơ cấu đại biểu phù hợp với dự kiến, phản ánh được tính đại diện rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân.

Thắng lợi của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 nói chung, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 nói riêng, bắt nguồn từ sự lãnh đạo chặt chẽ, toàn diện và kịp thời của Trung ương và của các cấp uỷ Đảng trong tỉnh qua từng bước triển khai, chuẩn bị bầu cử; sự tham gia tích cực, phát huy tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân của cử tri cả nước. UBBC các cấp, các ban, ngành của tỉnh, nhất là các cơ quan trực tiếp tham mưu, giúp việc, phục vụ bầu cử đã chủ động thực hiện tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo chung về bầu cử bảo đảm đúng pháp luật và tiến độ đề ra. Uỷ ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc động viên nhân dân tích cực tham gia vào cuộc bầu cử, thực hiện các bước trong công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, trong đó báo gồm cả ĐBHĐND tỉnh. Chính quyền và các cơ quan thuộc hệ thống chính trị các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở trong tỉnh, đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tích cực chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị bầu cử chu đáo, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo; chuẩn bị các cơ sở vật chất kỹ thuật cho cuộc bầu cử...

Thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 nói chung, đại biểu HDND tỉnh Biên Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; là tiền đề để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, một nhà nước thực sự của nhân dân, do nhân dân bầu ra và vì nhân dân phục vụ trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời đã khẳng định rõ chủ trương tổ chức đồng thời bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong cùng một ngày của Đảng, Nhà nước ta như vừa qua là đúng đắn, phù hợp với điều kiện hiện nay.

Nguồn tin: baodienbienphu.com.vn

Xem tiếp...

Tin đã đăng