03:36 ICT Thứ tư, 14/04/2021
English
Điện Biên: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong CCHC

Điện Biên: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong CCHC

DIC - Từ chủ trương của Chính phủ về việc tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) và đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trong thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước. Ngay từ năm 2006, hệ thống một cửa điện tử lần đầu tiên được áp dụng trong cơ quan Nhà nước và đến nay đã có nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc triển khai thực hiện; trong đó có tỉnh Điện Biên đã, đang triển khai và áp dụng có hiệu quả các phần mềm CNTT trong công tác quản lý, điều hành từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt là đưa hệ thống một cửa điện tử vào hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) với phương châm giảm bớt thời gian và phiền hà cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và đã đạt được những kết quả nhất định.


Các tin khác