14:59 ICT Thứ năm, 28/01/2021
English

2. Cấp phép xuất bản bản tin

Thứ bảy - 24/10/2009 22:38
Tên thủ tục: Cấp phép xuất bản bản tin

Đơn vị thực hiện: Phòng Báo chí - Xuất bản

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên.

- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân phải xuất trình giấy giới thiệu liên hệ công tác

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại hồ sơ

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày trong tuần

Bước 3. Nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

- Cách thức thực hiện:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông

- Thành phần hồ sơ:

 

 

 

 

 

 

- Số lượng hồ sơ:

- Đơn xin cấp phép xuất bản bản tin

- Bản sao quyết định thành lập; Giấy phép hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan xin phép xuất bản bản tin (bản sao công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (theo mẫu quy định)

- Măng-set của bản tin (có đóng dấu của đơn vị xin phép)

- 02 bộ

- Thời hạn giải quyết:

07 (Bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép

- Phí, lệ phí :

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin cấp Giấy phép xuất bản bản tin;

- Tờ khai sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;

- Tờ khai nộp lưu chiểu

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Báo chí ngày 28/12/1989;

- Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản số 12/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

- Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;

- Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành Quy chế xuất bản bản tin;

- Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ trưởng bộ Văn hóa Thông tin về vệc ủy quyền cấp, thu hồi Giấy phép xuất bản bản tin cho các tổ chức, pháp nhân thuộc địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;    

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

 

Xem tiếp...

Tin đã đăng