01:24 ICT Thứ sáu, 22/01/2021
English

1. Cho phép họp báo

Thứ bảy - 24/10/2009 22:40
Tên thủ tục: Cho phép họp báo

Đơn vị thực hiện: Phòng Báo chí - Xuất bản

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên.

- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân phải xuất trình giấy giới thiệu liên hệ công tác

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại hồ sơ.

Bước 3. Nhận văn bản cho phép Phòng Báo chí - Xuất bản

 

- Cách thức thực hiện:

Tại Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông

- Thành phần hồ sơ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lượng hồ sơ:

- Văn bản đề nghị được tổ chức họp báo .

- Bản sao Giấy phép thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh (nếu là của tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan nhà nước).

- Danh sách cơ quan báo chí tham gia họp báo.

- Trường hợp có từ 2 cơ quan cùng tham gia tổ chức họp báo trở lên phải có văn bản uỷ quyền cho cơ quan đứng ra tổ chức.

- Chương trình họp báo (kế hoạch họp báo)

- Nếu họp báo giới thiệu sản phẩm phải có giấy tờ chứng minh (bản phôto có ký tên đóng dấu của đơn vị xin phép) chất lượng sản phẩm hoặc nguồn gôc hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức sự kiện (hội chợ, triển lãm…..) trong trường hợp họp báo để giới thiệu các nội dung đó.

02 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

Trước khi họp báo ít nhất 06 (Sáu) tiếng đồng hồ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cá nhân;

- Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Văn bản chấp thuận 

- Phí, lệ phí :

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Không

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

- Luật Báo chí ngày 28/12/1989;

- Luật số 12/1998/QH10 ngày 12/6/1999; 

- Nghị định số 67/1997/NĐ-CP ngày 31/10/1996 ban hành “Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam”  

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

 

Xem tiếp...

Tin đã đăng