Văn bản theo cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1612/STTTT- KHTC 26/10/2021 Đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Đề án chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (lần 2).
2 1144/STTTT-TTr 12/08/2021 Về việc khảo sát tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động QLNN của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.
3 763/STTTT- KHTC 09/06/2021 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2022_UBND huyện (bản chuẩn);
4 762/STTTT- KHTC 09/06/2021 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2022_Các đơn vị ngành TT&TT;
5 750/STTTT- KHTC 08/06/2021 Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện nội dung Thông tin và Truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2021
6 325/STTTT-KHTC 19/03/2021 V/v khảo sát hiện trạng để triển khai thực hiện Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
7 33/STTTT-CNTT 07/01/2021 Về việc đề nghị phối hợp cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020
8 24/QĐ-STTTT 05/01/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của Văn phòng Sở
9 23/QĐ-STTTT 05/01/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
10 1567/STTTT- KHTC 19/11/2020 Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2020;
11 6 tháng đầu năm 2020 05/07/2020 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020
12 Quý III/2020 06/11/2020 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III/2020
13 Quý II/2020 05/07/2020 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II/2020
14 Quý I/2020 04/04/2020 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I/2020
15 814/QĐ-STTTT 30/06/2020 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019
16 720 /STTTT-KHTC 15/06/2020 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2020 (UBND các huyện, thị xã, thành phố).
17 719/STTTT-KHTC 15/06/2020 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2020 (các Doanh nghiệp).
18 239/KH-STTTT 06/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyện Mường Ảng
19 688/STTTT-KHTC 10/06/2020 V/v đề nghị báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2020
20 239/KH-STTTT 06/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho UBND thành phố Điện Biên Phủ
21 239/KH-STTTT 06/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyện Nậm Pồ
22 239/KH-STTTT 06/05/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyệnMương Nhé
23 239/KH-STTTT 06/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyện Mường Chà
24 239/KH-STTTT 10/06/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyện Điện Biên
25 0/TTCNTT 01/05/2020 Tài liệu tập huấn TDOffice
26 528/STTTT-CNTT 08/05/2020 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
27 506/STTTT-CNTT 04/05/2020 V/v phối hợp cung cấp số liệu phục vụ xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên 2.0
28 404/STTTT-CNTT 07/04/2020 Về việc Báo cáo đánh giá, thi hành Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
29 239/KH-STTTT 12/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho Thị xã Mường Lay
30 260/TB-STTTT 12/03/2020 Thông báo triệu tập học viên tham gia lớp Đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
31 239/KH-STTTT 06/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
32 207/STTTT-CNTT 28/02/2020 V/v đề nghị báo cáo số liệu tình hình ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh quý I/2020
33 29/GM-UBND 25/02/2020 Giấy mời, tài liệu dự Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên năm 2020.
34 144/STTTT-CNTT 17/02/2020 V/v đảm bảo hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
35 104/STTTT-VP 07/02/2020 V/v gửi biểu tự chấm điểm tiêu chí thi đua, tài liệu kiểm chứng năm 2019 - Cụm Thi đua số 02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây